Browsing: Katechizm Kościoła Katolickiego

Maryja nigdy nie zasiania Chrystusa, lecz do Niego prowadzi; Maryja jest wzorem naśladowania Zbawiciela, a rozważanie Jej życia jest – jak mówi Jan Paweł II – „odczytaniem Ewangelii od strony Matki”. Do najbardziej…

Bóg, powołując człowieka do życia, stworzył go „w wolności”: Bóg chciał, żeby człowiek zaistniał, człowiek zaś miał chcieć wybrać życie w zjednoczeniu ze Stwórcą. Dana człowiekowi wolność pozostaje zadaniem – zadaniem podejmowania właściwych…

Z Eucharystią wiążą się i do niej zmierzają inne sakramenty, wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa. Jest ona korzeniem i podstawą społeczności chrześcijańskiej, działalności misyjnej i apostolatu. Dlatego Kościół po konsekracji wypowiada słowa:…

Pielgrzymujący na ziemi Kościół nie wędruje samotnie, Chrystus powierzył go bowiem pasterskiej trosce Ojca Świętego – swego widzialnego zastępcy. Na mocy tego mandatu papież ma prawo oczekiwać naszego posłuszeństwa. 880Chrystus ustanawiając Dwunastu, nadal…

Co oznacza fakt, że Chrystus zmartwychwstał? Czym jest Zmartwychwstanie? Jakie są konsekwencje tego wydarzenia i zarazem prawdy wiary dla chrześcijanina i katolika? Przypomnijmy, co o tym mówi katechizm. 639Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem…

Świat dyktuje styl życia polegający na używaniu i konsumowaniu. Dziś wielu z nas, zwłaszcza ludzie młodzi, może nie rozumieć, co znaczy słowo umartwienie się czy pokuta. Matka Boża w Fatimie wołała: «Nawracajcie się…

Chrześcijaństwo jest nierozłącznie związane z postacią jego założyciela Jezusa Chrystusa, doskonałego człowieka i Boga. Nadawano Mu w historii różne imiona. Dla nas jest On naszym Bogiem i Zbawicielem. Taka jest nasza wiara i…

W ósmym dniu od chwili świętowania Narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa, Kościół obchodzi Uroczystość Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego poznajemy nową tajemnicę – chrzest Pana Jezusa w…

W czas Adwentu i następujących po nim radosnych chwil narodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa zatrzymajmy się przy Boskim macierzyństwie Maryi i owym szczególnym upodobaniu, jakim obdarzył ją Ojciec Niebieski. Dziewiczemu macierzyństwu Maryi dają…

W miesiącu modlitwy na grobach bliskich i Uroczystości Wszystkich Świętych otwieramy Katechizm w dziale eschatologii, czyli nauki o rzeczach ostatecznych, (red.) NIEBO 1024To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości…

Katechizm jest dla katolika tą księgą, do której winien stale powracać. Otwieramy więc miejsce wspólnego czytania Katechizmu Kościoła Katolickiego. A tematy będzie nam podsuwać kalendarz liturgiczny. W listopadzie zastanowimy się nad rzeczami ostatecznymi:…