Katechizm Kościoła Katolickiego

Chrześcijaństwo jest nierozłącznie związane z postacią jego założyciela Jezusa Chrystusa, doskonałego człowieka i Boga. Nadawano Mu w historii różne imiona. Dla nas jest On naszym Bogiem i Zbawicielem. Taka jest nasza wiara i…

W ósmym dniu od chwili świętowania Narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa, Kościół obchodzi Uroczystość Boskiego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego poznajemy nową tajemnicę – chrzest Pana Jezusa w…

W czas Adwentu i następujących po nim radosnych chwil narodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa zatrzymajmy się przy Boskim macierzyństwie Maryi i owym szczególnym upodobaniu, jakim obdarzył ją Ojciec Niebieski. Dziewiczemu macierzyństwu Maryi dają…

W miesiącu modlitwy na grobach bliskich i Uroczystości Wszystkich Świętych otwieramy Katechizm w dziale eschatologii, czyli nauki o rzeczach ostatecznych, (red.) NIEBO 1024To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości…

Katechizm jest dla katolika tą księgą, do której winien stale powracać. Otwieramy więc miejsce wspólnego czytania Katechizmu Kościoła Katolickiego. A tematy będzie nam podsuwać kalendarz liturgiczny. W listopadzie zastanowimy się nad rzeczami ostatecznymi:…