Autor: ks. Marcin Modrzyński

Niewiasta, którą Bóg wybrał na Matkę swojego Syna, ma wszystkie ludzkie przymioty i umiejętności, jednak nie zostały one w najmniejszym stopniu skalane brudem grzechu. Już w Starym Testamencie, po tym, jak pierwsi ludzie…