Autor: o. Adam Wójcikowski OSJ

Pojednanie nieba z ziemią otwiera duchowe drzwi do naszych codziennych ludzkich pojednań. Zbawiciel przyniósł nam pokój – przyjmując go, możemy nieść go innym. Nie jest to kolejne Boże Narodzenie. Nie ma potrzeby go…