Autor: o. Zdzisław Świniarski SSCC

Serce Jezusa jest ciche i pokorne. W tym samym rytmie bije serce Jego Matki. A ludzkie serca? Czy wciąż ulegają pokusie pychy? Wierzącym 13 maja 1917 r. kojarzy się z pierwszym objawieniem Matki…