Autor: s. Amelia Jakubik CSL

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością” (św. Jan Paweł II). Wesolutka, przylepiona do mamy siedmioletnia…