Autor: kard. Stefan Wyszyński

Rozwijamy dzisiaj i pogłębiamy nabożeństwo do Jasnogórskiej Pani, a czynimy to w przekonaniu, że jest to dobra, rzetelna i owocna służba nasza. Odpowiada ona wspólnej narodowej potrzebie: jednoczenia oraz obrony tężyzny moralnej i…

Na wakacjach mamy wychwalać Boga. Nie dlatego, że jest w nas odpowiedni nastrój, ale dlatego, że On jest dobry „Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego” (Ps 135, 1). Z tym…

Ukazał Ją Bóg w Nazarecie… Pochyliła się nad Nią cała Trójca Święta. A gdy przyszła pełność czasów, Anioł Boży opowiada wybranemu Dziewczęciu przedziwne rzeczy: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Oto poczniesz…

Kościół święty zawsze nas pociesza, we wszystkie dni tygodnia, bo Kościół jest najlepszą Matką. Ale szczególnie czyni to w soboty. Czyż nie mówimy, że sobota to jest dzień Maryi? Kościół święty modli się…

Potrzebujemy Matki Bożej. Przecież nawet Bóg Jej potrzebował! Zaczęliśmy od Niej. I Bóg od Niej zaczął. Nie możemy się bez Niej obejść. Bóg także nie chciał się bez Niej obejść. Szukamy w Niej…