Autor: kard. Stefan Wyszyński

Eucharystia jest zmartwychwstaniem, bo ona nieustannie kiełkuje w duszach ludzkich nowym życiem, które odwala i rozsadza zmurszałe kamienie zamierającego świata. TAJEMNICE RADOSNE I. Zwiastowanie Najświętszej Maryl Pannie „Oto poczniesz i porodzisz Syna” (Łk 1,…

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych,…

Rozważania nasze prowadzimy na płaszczyźnie psychologii społecznej, ale oczywiście chcemy się również utrzymać w atmosferze jak najbardziej nadprzyrodzonej. Aby dojść do tego, posłuchajmy Psalmu 135. Psalmista wkłada w nasze usta słowa, które ustawiają…

Święta wielkanocne to jeden z wielkich tematów różańcowych. W pierwszą tajemnicy chwalebnej rozważamy bowiem, jak w wielkanocny poranek Jezus zmartwychwstał i ukazał się swoim uczniom. A ci „uradowali się, ujrzawszy Pana”, (red.) Chrystus…

Do rodziny, do narzeczeństwa, do małżeństwa wniesiesz przede wszystkim siebie… Twoje serce. To, co wniesiesz, będzie takie, jaka ty jesteś: czyste i nieskalane, lub zbrukane… Szczęście twego narzeczeństwa i małżeństwa zależy od ciebie…

Ciągle jeszcze najbardziej ludzi niepokoi życie polityczne całego świata. Najciężej jednak okaleczone jest życie prywatne człowieka Tu bowiem tkwi źródło słabości życia publicznego, gospodarczego, społecznego i rodzinnego. Słabością swoją i niedolą zaraża człowiek…

Rozwijamy dzisiaj i pogłębiamy nabożeństwo do Jasnogórskiej Pani, a czynimy to w przekonaniu, że jest to dobra, rzetelna i owocna służba nasza. Odpowiada ona wspólnej narodowej potrzebie: jednoczenia oraz obrony tężyzny moralnej i…

Na wakacjach mamy wychwalać Boga. Nie dlatego, że jest w nas odpowiedni nastrój, ale dlatego, że On jest dobry „Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego” (Ps 135, 1). Z tym…

Ukazał Ją Bóg w Nazarecie… Pochyliła się nad Nią cała Trójca Święta. A gdy przyszła pełność czasów, Anioł Boży opowiada wybranemu Dziewczęciu przedziwne rzeczy: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Oto poczniesz…

Kościół święty zawsze nas pociesza, we wszystkie dni tygodnia, bo Kościół jest najlepszą Matką. Ale szczególnie czyni to w soboty. Czyż nie mówimy, że sobota to jest dzień Maryi? Kościół święty modli się…

Potrzebujemy Matki Bożej. Przecież nawet Bóg Jej potrzebował! Zaczęliśmy od Niej. I Bóg od Niej zaczął. Nie możemy się bez Niej obejść. Bóg także nie chciał się bez Niej obejść. Szukamy w Niej…