TAJEMNICE RADOSNE

I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Być może Maryja miała wątpliwości co do tego, czy podoła wezwaniu Bożemu, czy starczy Jej sit. Jeśli tak pyto, to Jej zaufanie do Pana zwyciężyło. Jej „tak” opierało się na przekonaniu, że skoro On wzywa, to On też daje sity. A jak wygląda twoje zaufanie?

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

Nie zważając na swój stan, na trudną drogę, Maryja idzie wspomóc Elżbietę. Nie idzie tam sama, niesie ze sobą Jezusa. Dlatego Jej trud ma sens i przynosi owoce-Duch Święty wypełnia Elżbietę, pomagając jej zobaczyć Zbawiciela w zwykłym spotkaniu z drugim człowiekiem. Czy dostrzegasz Jezusa na drodze, którą idziesz?

III. Narodzenie Pana Jezusa

Droga do Betlejem również była pełna trudów, a na jej końcu nie czekał pałac ani nawet wygodna gospoda. Niemniej Król, który się narodził, przemienił betlejemską grotę i tych, którzy w niej byli. Natomiast większość z tych, którzy czekali na Mesjasza, nie zauważyła Jego przyjścia. Bóg przychodzi w codzienności-zauważasz Co?

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Maryja i Józef ofiarują Ojcu to, co mają najcenniejszego – Jezusa. Mają przy tym świadomość, że i tak wszystko należy do Niego. Gest, który zapoczątkował Abraham, ofiarując Izaaka, jest powtarzany przez tysiące lat. A Bóg przyjmuje ofiarę, nie pozbawiając człowieka niczego, lecz dając mu w zamian swoje błogosławieństwo.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Jezus z rodzicami udał się na pielgrzymkę do Jerozolimy. Czas pobytu na miejscu byt dla Niego zbyt krótki, było mu mało przebywania w Domu Ojca. Lęk Józefa i Maryi byt zrozumiały, ale niepotrzebny, w końcu ich Syn był z Tym, w którego ręku jest los każdego. Czy tęsknisz tak jak Jezus za Domem Ojca?

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jezus przyszedł nad Jordan, choć nie potrzebował nawrócenia. Przychodząc, potwierdził posłannictwo Jana, a Jan rozpoznał Mesjasza, który chwilę później został namaszczony Duchem świętym. Każde rekolekcje, również te w drodze, są przyjściem nad Jordan ze świadomością, że potrzebujemy oczyszczenia.

II. Cud w Kanie Galilejskiej

„Wina nie mają” – wrażliwość Maryi pozwoliła dostrzec tych, którzy potrzebowali pomocy Jej Syna. Nie uważała braku wina za sprawę nieistotną, wiedziała, że może on zepsuć radość wesela. Czy uczysz się od Maryi wrażliwości na potrzeby tych, którzy są wokół ciebie?

III. Głoszenie królestwa Bożego

Jezus chodził i głosił, że królestwo Boże jest blisko. Siał ziarno, z którego miało ono wyrosnąć. Swoje słowa potwierdzał czynami, wyzwalając ludzi z niewoli szatana, grzechu i śmierci. Pokazywał, że można żyć tutaj, na ziemi, według Bożego prawa. Co widzą ci, którzy na ciebie patrzą? Co głosisz swoją postawą życiową? Czy zawsze Jezusa?

IV. Przemienienie na górze Tabor

Trzech Apostołów dzieliło z Jezusem trud wchodzenia na górę Tabor. Nie wiedzieli, po co wchodzą na szczyt, szli, bo Nauczyciel do tego wezwał. I oto widzą Jezusa w Jego chwale, oto słyszą potwierdzenie Ojca: „To jest mój Syn umiłowany”. Jeśli przygniata cię trud i wysiłek drogi, pamiętaj o Górze Przemienienia.

V. Ustanowienie Eucharystii

Wieczernik – z żydowskiej Paschy wyrasta Eucharystia, ofiara doskonała, w której prawdziwy Baranek w sposób bezkrwawy oddaje życie za nas. Jezus daje Apostołom siebie – Chleb Życia, karmi ich i poi pokarmem, który daje siły w pielgrzymce do nieba. Czy korzystasz z tego, co Jezus chce ci dać w każdej Mszy świętej?

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa w Ogrójcu

Jezus odczuwa strach, który Go paraliżuje. Szuka pomocy u Tego, który może Go wybawić od śmierci. Św. Paweł dopowiada, że Ojciec wysłuchał Jego modlitwy. Jeden z Ewangelistów wspomina anioła, który dodaje otuchy Zbawicielowi. W tym lęku Jezus wie jedno – cokolwiek zaplanował dla Niego Bóg, jest dobre. Czy w chwilach trudu i zwątpienia pamiętasz, że Ojciec chce twojego szczęścia bardziej niż ty sam? Czy mówisz wbrew wszystkiemu: „bądź wola Twoja?

II. Biczowanie Pana Jezusa

Piłat wydał Jezusa na ubiczowanie ze strachu przed starszyzną żydowską, mimo że sam nie widział w Nim winy. Ważniejsze okazało się zachowanie urzędu niż prawda. Apostoł Jakub napisze później: „Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy” (Jk 4,17). Piłat potrafił czynić dobrze i miał ku temu okazje – nie skorzystał z niej. Czy wykorzystujesz każdą okazje do czynienia dobra?

III. Cierniem ukoronowanie

Głupcy i okrutnicy szydzą z prawdziwego Króla, nie podejrzewając nawet, z kim mają do czynienia. Zadają ból słowem, uderzeniem i cierniem, dobrze się przy tym bawiąc. Traktują Jezusa jak przedmiot, który może dać im trochę rozrywki. A ty jak traktujesz Pana? Czy modlitwa nie jest dla ciebie jedynie transakcją, która ma ci zapewnić to, czego potrzebujesz?

IV. Dźwiganie krzyża

Droga na Golgotę jest naznaczona cierpieniem i spotkaniami, które przemieniają. Jezus nie szuka pocieszenia, ale pociesza. Wbrew bólowi i zmęczeniu pokazuje, że zawsze – nawet nie mając nic – można dać po prostu miłość. l każdy, kto idzie swoją drogą krzyżową, może zamieniać cierpienie w miłość, ofiarowując je Ojcu za tych, którzy tego potrzebują. Trudzisz się, cierpisz – czy potrafisz zamienić to w modlitwę za Innych?

V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Chrystus wywyższony przyciągnął wszystkich do siebie. Krzyż, który był zgorszeniem dla Żydów, stał się narzędziem zbawienia. Sprawiedliwy umiera za niesprawiedliwych, by wszystkich usprawiedliwić. Życie traci ten, który do samego końca dawał świadectwo, a to znaczy naprawdę kochać.

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Po ciemności śmierci i grobu przychodzi poranek zmartwychwstania. Jezus wychodzi z grobu i napełnia serca swoich uczniów radością wtedy, gdy po ludzku nie ma już żadnej nadziei. Bóg przychodzi w najmniej oczekiwanych momentach i wydobywa człowieka z grobu. Czy wiesz, co jest twoim grobem? Co nie pozwala ci być takim, jakim Pan chce, byś był?

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Jezus wstępuje do nieba, a aniołowie mówią Apostołom, by się nie smucili, bo w ten sam sposób przyjdzie powtórnie. Nauczyciel poprzedził ich w drodze do nieba, a oni wiedzą, że tam na nich czeka. Wiedzą ze ponowne spotkanie nastąpi i już tęsknią za Nim. Ta perspektywa dodaje im sił, by przeżyć swoje życie tak jak Jezus tego oczekuje. I ciebie Jezus poprzedzi w pielgrzymce do nieba – cieszysz się na to spotkanie czy boisz się go?

III. Zesłanie Ducha Świętego

Dwunastu oczekuje obietnicy danej im przez Jezusa. Gdy Pocieszyciel przychodzi, stają bez lęku przed swymi pobratymcami, by być świadkami zmartwychwstałego. To Pan daje odwagę świadczenia o Nim. Przekonał się o tym dobitnie św. Piotr – kilkadziesiąt dni temu przestraszył się pojedynczych osób i zaparł się Jezusa, teraz występuje przed tłumem i mówi o Nim. Czy szukasz siły w sobie, czy w Panu?

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryja nie wiedziała, jak będzie wyglądał koniec Jej ziemskiej wędrówki. Zapewne sądziła, że umrze tak samo jak Jej bliscy. Syn jednak chciał Ją mieć całą u siebie. Bóg wywyższył człowieka w sposób przekraczający jego możliwości pojmowania. Jak pisał św. Paweł nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie, co Pan przygotował dla tych. którzy Go miłują. Czy w swoich planach na szczęśliwe życie nie zapomniałeś o najważniejszym – o niebie?

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryl Panny

„Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Szatan, który powiedział Bogu: „Nie będę służył”, został pokonany. Potomek Niewiasty zmiażdżył mu głowę. Maryja, która powiedziała Bogu „Oto ja służebnica Pańska”, stała się Królową. Pan zawsze wypełnia swoje obietnice w sposób, który często przewyższa nasze wyobrażenia. Bóg jest wiemy słowom, które wypowiedział. Wierzysz w to? Ufasz Mu?

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Różaniec ocala rodziny

Różaniec ocala rodziny
Praca Zbiorowa

Zbiór rozważań różańcowych jakich mało. Wyjątkowość ich zawiera się w tym, że są one zapisem doświadczeń życia Ewangelią w rodzinie. Autorami rozważań są rodzice, którzy zaprosili Boga i Maryję do swojego życia i razem z Nimi przeżywają powołanie do bycia małżonkiem i rodzicem.

Share.