POLECAMY
Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich

Rozważania Różańcowe

To prawda, że jesteś prochem i w proch się obrócisz. Masz jednak nieśmiertelną duszę. W życie każdego człowieka Bóg wpisał pragnienie nieśmiertelności. Nawet ludzie niewierzący chcą swoje życie przedłużyć, chcą pozostawić po sobie…

Wielki Post to czas łaski i nawrócenia. Mamy też możliwość uczestnictwa w rekolekcjach. Słuchamy wtedy słowa Bożego, które ma moc całkowicie zmienić nasze życie. Wielu ludzi pod wpływem kazania księdza, dzięki działaniu Ducha Świętego, usłyszało głos powołania do życia…

Chcemy znaku, nadzwyczajnych sytuacji Bożej interwencji. Najchętniej zaplanowalibyśmy Bogu dokładnie scenariusz Jego działania. No, chyba że już zupełnie nie wiemy, co zrobić, bo tak zagmatwaliśmy swoje życie. Dlatego z pokorą prosimy, by Duch…

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Scena zwiastowania pozwala nam odkryć, jak być blisko Boga we wszystkim. Maryja, widząc Archanioła Gabriela, czuje się zmieszana, przestraszona, pyta posłańca, w jaki sposób zostanie Matką Boga, przecież nie…

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Chrzest Chrystusa to Jego zanurzenie w miłości Ojca, która objawia się w Duchu Świętym. Tajemnica chrztu Pańskiego otwiera nasze oczy na miłość Bożą, która daje niezawodną nadzieję płynącą…

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Tajemnica modlitwy Jezusa w Ogrójcu przeraża i pociąga zarazem. Zbawiciel, który uciszał burzę, gromił demony, wskrzeszał umarłych, w Getsemani pokazuje się jako przerażony. Poci się krwią, drży. Lęk…

Zmartwychwstanie Pana Jezusa Tajemnica zmartwychwstania przekonuje nas, że grobowy kamień nie oznacza końca, a ostatnie słowo nie należy do śmierci. Jezus powstał z martwych, rozrywając nie tylko pęta grzechu i śmierci, ale nade…

Czasem mówimy: „Pan Bóg nam się zagubił”. Jednak w rzeczywistości On jest na swoim miejscu, tylko my często odbiegamy w nasze plany, nasze pomysły, tracąc uważność na Jego obecność. „Boże, gdzie jesteś?”, pytamy…