Zaprowadzić w świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi oznacza doprowadzić ludzi do całkowitego poświęcenia się nawróceniu, oddaniu, głębokiej czci i miłości. (…) Nowe pokolenie, które narodzi się z niewiasty zapowiedzianej przez Boga, zatriumfuje w walce z pokoleniem szatańskim, miażdżąc mu głowę. Maryja jest Matką tego nowego pokolenia. (Apele orędzia fatimskiego, s. 130)

Chcę je [nabożeństwo pierwszych sobót] rozpowszechniać, ale przede wszystkim jest to pragnienie naszego Dobrego Pana i naszej Matki niebieskiej. (Z listu z 20 VI 1939 r.; Documents on Fatima, s. 329)

Siostra Łucja miała objawienie Pana Jezusa, który powiedział: „Proś i proś ponownie o promulgację Komunii Wynagradzającej Maryi w pierwsze soboty. Nadchodzi czas, kiedy surowość mej sprawiedliwości ukarze przestępstwa różnych narodów. Niektóre z nich zostaną nawet unicestwione. W końcu ogrom mej sprawiedliwości spadnie ciężko na tych, którzy chcą zniszczyć moje królowanie w ludzkich duszach”. (Z listu z 19 III 1939 r.; Documents on Fatima, s. 356)

Najświętsza Maryja Panna obiecała odłożyć bicz wojny na później, jeśli to nabożeństwo będzie propagowane i praktykowane. Możemy dostrzec, że odsuwa Ona tę karę stosownie do wysiłków, jakie są podejmowane, by je propagować. Obawiam się jednak, że mogliśmy uczynić więcej, niż czynimy, i że Bóg, mniej niż zadowolony, może podnieść ramię swego Miłosierdzia i pozwolić, aby świat był niszczony przez to oczyszczenie. A nigdy nie było one tak straszne, straszne. (Z listu z 20 VI 1939 r.; A. M. Martins, Fatima Way of Peace, Devon 1989, s. 12-13)

Od nabożeństwa pierwszych sobót zależy pokój na świecie… Od praktykowania tego nabożeństwa w połączeniu z poświęceniem Niepokalanemu Sercu Maryi zależy wojna lub pokój na świecie. (Z listu z 20 VI 1939 r.; Documents on Fatima, s. 329)

Jestem szczęśliwa z powodu rozwoju nabożeństwa pierwszosobotniej Komunii świętej. Z niego, jak ufam, przyjdzie pokój dla świata. (Z listu z 3 VII 1939 r.; Documents on Fatima, s. 331)

Niepokalane Serce Maryi jest moją ucieczką, przede wszystkim w bardzo trudnych chwilach. Tam czuję się bezpieczna. Ta pewność [opieki Maryi] tak mnie pociesza i raduje. W nim [w Sercu Maryi] znajduję pociechę i siłę. (Z listu z 9 I 1940 r.; Documents on Fatima, s. 337)

Bóg jest jedynym, który może nas uratować. Chce to uczynić za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, naszej niebieskiej Matki, która jest taka dobra! (Z listu z 1943 r.; Apostolat na Krzeptówkach, N. I., s. 14)

Cieszę się, że wszędzie rozwija się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Ono ocali nas we współczesnych czasach. (Z listu z 3 III 1945 r.; Documents on Fatima, s. 418)

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.