Takich zakątków jest wiele. Związane z objawieniami Maryi i niezwykłymi wydarzeniami, jakie miały miejsce podczas ukazywania się Jasnej Pani, jak i w następnych latach po tych objawieniach, żadną miarą nie pozwalają zapomnieć o sile modlitwy różańcowej.

W większości z blisko 210 objawień, Matka Boża pojawia się z różańcem w dłoniach i gorąco zachęca do jego odmawiania. Dla nas to znak prawdziwej wiary, jak i postawy moralnej, która jest drogą zbawienia. Oto niektóre z tych objawień:

Fatima (Portugalia) – 13 V – 13 X 1917 – Maryja 6-krotnie ukazuje się trzem pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. „Ofiarujcie się Bogu, wyraźcie zgodę na wszystkie cierpienia, jakimi zechce was doświadczyć jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest znieważany, i jako przebłaganie za nawrócenie grzeszników. Odmawiajcie codziennie różaniec za pokój dla świata i koniec wojny” – wzywa Maryja.

Lourdes (Francja) – 11 II – 16 VII 1858 – Matka Boża z przewieszonym przez ramię różańcem 18 razy objawia się 13- letniej Bernadetcie. „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”- tak Maryja przedstawia się ubogiej pasterce 25 marca 1958 roku, apelując jednocześnie o modlitwę za grzeszników.

Gietrzwałd (Polska) – 27 VI – 16 IX 1877 – Maryja ukazuje się dwóm dziewczynkom: Justynie i Barbarze. Udokumentowano tu blisko 160 objawień Matki Bożej. Wielokrotnie wyrażała Ona życzenie modlitwy „na paciorkach”. Podczas ostatniego z objawień – 16 września 1877 roku – raz jeszcze powtórzyła słowa: „Odmawiajcie gorliwie różaniec”.

Beauring (Belgia) – 29 XI 1932 – 3 I 1933 – Matka Boża kilkadziesiąt razy objawiała się pięciorgu dzieciom: Gilbercie, Fernandzie, Albertowi, Andrei, Gilbercie. Zachęca tym samym do nieustającej modlitwy i do zawierzenia Jej.

Banneux (Belgia) – 15 I – 2 III 1933 – Matka Zbawiciela, Matka Boga z diamentowo lśniącym różańcem przewieszonym przez ramię ukazała się z 8 razy 12- letniej Marietcie, przekazując dziewczynce, że jest Matką Ubogich. Przychodzi, aby ludziom ulżyć w cierpieniu i daje cudowne źródło dla wszystkich narodów.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Życie Maryi

Życie Maryi
ks. Andrzej Zwoliński

Celem niniejszej książeczki jest zebranie tego, co mówi o Maryi Pismo Święte, ale też zatrzymanie się nad przekazem Tradycji i okolicznościami, które wynikają z nauk historycznych dotyczących epoki obecności Maryi na ziemi. Każdy fragment Jej życia może bowiem stać się przedmiotem zadumy i źródłem pogłębiania czci i szacunku dla Niej.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.