Maryja jest z nami jako nasza Królowa. Ma pełnię władzy, którą potrafi się posługiwać dla naszego zbawienia. Prośmy Ją o dobre, wrażliwe serce, byśmy potrafili żyć i służyć żywym i umarłym.

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie

Śmierć jest zakończeniem pewnego ważnego etapu naszego życia. Wchodzimy w nowy z Maryją i Jezusem. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi wielką radość Bożego Macierzyństwa. Przychodzimy do Niej w tym różańcu, by z Nią uczyć się nowego życia, bardziej oddanego modlitwie za naszych drogich zmarłych. Wierzymy, że nam w tym pomoże, że umocni naszą nadzieję na Boże Miłosierdzie dla nas i dla naszych zmarłych.

2. Nawiedzenie

Maryja nawiedza rodziny zmarłych, by być z nimi, by je pocieszać. To takie ludzkie, takie normalne. Nie przychodzi sama – nosi w swoim łonie Jezusa, który wie, co to śmierć, co to smutek. Przynosi Pocieszyciela – Ducha Świętego, który pozwala nie tylko uwierzyć w życie wieczne, ale też uspokoić się, pomyśleć nie tylko o naszej samotności, ale i o tym, jak pomóc zmarłej osobie.

3. Boże Narodzenie

Jezus przychodzi na świat w skrajnym ubóstwie, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Śmierć obnaża nasze duchowe ubóstwo. Tak słabi i bezbronni jesteśmy wobec cierpienia, wobec śmierci. Jezus chce nas umacniać. Pokazuje, że śmierć jest przejściem do nowego życia, które może być dużo lepsze – o ile żyliśmy z Bogiem na ziemi.

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Pogrzeb jest okazją do ofiarowania naszych bliskich Bogu. Może chcielibyśmy ich dla siebie zatrzymać, ale uwierzmy, że Bóg ma dla nich lepsze życie, szczęśliwsze. Tak bardzo nam tej wiary brakuje! Prośmy Dobrego Boga o łaskę nowego spojrzenia na problematykę śmierci. O spokój ofiarowania zmarłych Bogu, o radość wynikającą z ich szczęścia.

5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

Czasami poszukujemy Boga, poszukujemy Jezusa, a On pozwala się znaleźć w naszych zmarłych. Ludzie długo nie chodzą do kościoła, nie spowiadają się i dopiero śmierć bliskich przypomina im o Bogu, o konieczności pojednania się z Nim. Trochę to straszne, ale to właśnie śmierć pomaga zebrać siły i „odnaleźć” Jezusa.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Jezusa

Chrzest Jezusa przypomina nam Jego decyzję, by przyjąć chrzest dla oczyszczenia nas z grzechów. Zmarli stawiają nas wobec pytania: jak używamy łaski chrztu świętego? Jak oni żyli tą łaską? Jak ją wykorzystali? Czy troszczyli się o jej zachowanie? Czy żyli zgodnie z wolą Jezusa, który dla nich poświęcił swoje młode życie?

2. Wesele w Kanie

Maryja w Kanie Galilejskiej uczy nas troski o naszych najbliższych, o ich potrzeby. Uczy, jak je przedstawiać Jezusowi. Czego potrzebują nasi zmarli? Myślę, że również potrzebują pomocy Jezusa. Tak wiele problemów pozostawili nierozwiązanych, o tak wiele rzeczy się troszczyli. Kto może im pomóc? Jezus. Pójdźmy do Niego, by przyjął naszych zmarłych, by pomógł im spełnić ich marzenia.

3. Ewangelizacja

Jezus tak wiele mówił o królestwie niebios. Mówił to do naszych zmarłych, kiedy jeszcze byli wśród nas, i mówi teraz, kiedy stoją w Jego obecności. To wielka obietnica szczęścia w Duchu Świętym, który chce i potrafi nas przemieniać. Warunkiem koniecznym rozwoju tego królestwa w nas jest nawrócenie, to znaczy troska o naszą przemianę, o oczyszczenie naszych sumień z wszelkiego zła.

4. Przemienienie Pańskie

Przemienienie Pańskie objawia chwałę Mojżesza i Eliasza, którzy już dawno odeszli z tego świata – a jednak żyją w Bożej chwale. Jak to możliwe? Żyli z Bogiem i dla Boga, a Bóg jest Bogiem życia i żyjących. To On obdarza wspaniałym życiem! Módlmy się za naszych zmarłych, byśmy kiedyś mogli ich zobaczyć w Bożej chwale – już przemienionych!

5. Ustanowienie Eucharystii

Nasi zmarli kierują nas do tajemnicy Eucharystii. To właśnie Eucharystia jest podstawowym sposobem pomocy im. Każda Komunia święta przyjęta w ich intencji może być dla nich wielką pomocą. Msza święta ofiarowana w ich intencji jest potężną pomocą dla nich i dla nas, którzy modlimy się w ich intencji.

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa Jezusa

W naszej modlitwie za zmarłych nie jesteśmy osamotnieni. Jezus jest z nami! On wie, co to samotna modlitwa. On wie, jak trudno powiedzieć: „Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!” (Mt 26, 42). Nasi zmarli oczekują od nas takiej właśnie intensywnej modlitwy w ich intencji.

2. Biczowanie Jezusa

Potworna jest siła triumfującego zła. Jak zło dobrem zwyciężać? Mówi święty Piotr: „Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie” (1 P 2, 21-23).

3. Cierniem koronowanie

Żołnierze rzymscy koronują Jezusa cierniem, by szyderstwem zwiększyć Jego cierpienia. Wobec naszych zmarłych musimy zachować szczególną ostrożność w ocenianiu ich życia i śmierci. Nie potrzebują ani naszej krytyki, ani naszych pochwał. Oczekują modlitwy i pocieszenia tych, którzy najbardziej ucierpieli z powodu ich śmierci.

4. Droga krzyżowa

Na swojej drodze krzyżowej Jezus stara się pomagać napotkanym ludziom w nawróceniu. Cierpienia i śmierć naszych bliskich mogą nam pomóc w naszym przybliżaniu się do Jezusa. On uczy cierpienia. On pomaga w umieraniu. On uczy, jak odrywając się od zniewalających nas przyjemności, poszukiwać wyzwalającej nas prawdy.

5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Śmierć Jezusa to nie tylko ogrom ludzkiej nienawiści, to również współczucie i miłość Jego Matki i towarzyszących Jej osób. Do nas należy współczucie wobec umierającego i otaczających go ludzi. Zawsze możemy pomóc im modlitwą, dobrym słowem. Zawsze możemy ich kierować na Jezusa i Maryję – Oni wiedzą, jak przeżywać te trudne chwile.

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie Jezusa jest Bożą odpowiedzią na Jego śmierć. Jak Bóg odpowie na śmierć naszych bliskich? Jezus mówi: „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją” (Łk 20, 38). Nasi zmarli też żyją dla Boga. Mówi Jezus: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania” (Łk 20, 34-36).

2. Wniebowstąpienie

Wniebowstąpienie Jezusa jest przygotowaniem naszej drogi do nieba. Do nas należy tylko iść po Jego śladach. Naszą modlitwą, ofiarą możemy wspomagać naszych zmarłych na tej drodze. Jezus chce i potrafi nam w tym pomagać. Treścią naszej nadziei jest właśnie Jego wszechmocna i miłosierna pomoc w naszej drodze do nieba.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Wobec naszych zmarłych nie jesteśmy sami. Jest z nami Pocieszyciel – Duch Święty. To On broni nas przed pokusami rozpaczy i niemądrego postępowania. On chce nas prowadzić swoimi natchnieniami. Chce nas umacniać wobec przerastającego nasze siły problemu śmierci i cierpienia. To On może nam pomóc w odmianie życia, by śmierć pomogła nam stać się lepszymi, bliższymi Boga.

4. Wniebowzięcie Maryi

Maryja Wniebowzięta jest naszą dobrą, kochającą Matką. Wie, jak pomagać żywym i umarłym. Przychodzimy do Niej z różańcem w ręku, wierząc, że rozważanie jego tajemnic może pomóc naszym zmarłym i nam, którzy tak bardzo Jej pomocy potrzebujemy. Maryja jest w niebie i jest z nami – podobnie jak Jej Syn, Jezus.

5. Ukoronowanie Maryi

Maryja jest z nami jako nasza Królowa. Ma pełnię władzy, którą potrafi się posługiwać dla naszego zbawienia. Prośmy Ją o dobre, wrażliwe serce, byśmy potrafili żyć i służyć żywym i umarłym. Prośmy Ją o pomoc dla naszych zmarłych, którym Ona wie, jak pomagać. Jest dobrą, kochającą Matką zatroskaną o nasze zbawienie.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.