Maryjo, Jezus przemierza Ziemię Świętą i mówi o królowaniu Boga, a także wzywa do zmiany myślenia. W Twoim życiu Jezus zawsze był na pierwszym miejscu. Ty stale ukierunkowywałaś swoje myślenie na Jego słowo, rozważając je w swoim sercu. Proszę Cię, wstawiaj się za mną, abym uczył się myśleć, patrzeć, mówić i działać, czerpiąc wzór z Syna Bożego.

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie

Pozdrawiam Cię, Maryjo, jesteś pełna łaski, Pan jest z Tobą, jesteś błogosławiona między niewiastami. Bądź uwielbiona w moim sercu. Maryjo, proszę Cię, abyś zawsze była przy mnie, bo jeśli Ty będziesz, będzie także Twoja łaska i sam Pan Jezus będzie ze mną.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryjo, z pośpiechem idziesz do św. Elżbiety, aby jej służyć. Ty, Matka Syna Bożego, przychodzisz do niej, aby dawać jej siebie. Maryjo, to niepojęte, ale Ty przychodzisz także do mnie, aby mnie wspierać, wstawiać się za mną i wypraszać mi potrzebne dary i łaski. Dziękuję Ci za Twoje nawiedzenie, za Twoją obecność w moim życiu, za opiekę i wstawiennictwo u Twojego Syna. I proszę Cię, ucz mnie służyć innym.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Maryjo, z Ciebie narodził się Syn Boży, Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Proszę Cię, aby dzięki Twojemu orędownictwu każdego dnia na nowo Jezus rodził się w moim sercu, w każdej relacji, którą buduję z drugim człowiekiem.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa

Maryjo, razem ze św. Józefem, Twoim Oblubieńcem, przedstawiacie Jezusa Bogu Ojcu w świątyni. Proszę Cię, przedstawiaj Bogu także i mnie, moje intencje i sprawy, które noszę w sercu, a także ucz mnie świadczyć innym o Twoim Synu.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Maryjo, z bólem serca razem z Józefem szukałaś Jezusa. Mały Jezus się Wam zgubił. Proszę Cię, pomagaj mi szukać Pana, gdy gubię Go z oczu, gdy odchodzę od Niego i błądzę. Proszę Cię, wyproś mi łaskę odnalezienia Go wśród uczonych, gdy jestem w świątyni, a także w drugim człowieku, w swojej pracy, w relacjach, w swoim sercu.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Maryjo, Jezus wchodzi do brudnej wody Jordanu, aby przyjąć chrzest. Nie pozbawia misji św. Jana Chrzciciela – On się jego misji podporządkowuje. Widzę tu ogromną pokorę Jezusa, a także Jego brata Jana. Proszę Cię, pomóż mi stawać się – na wzór Jezusa i Jana – człowiekiem pokory.

2. Cud w Kanie Galilejskiej

Maryjo, Jezus, Syn Boży, na Twoje słowo rozpoczyna swoją działalność, mimo że chwilę wcześniej powiedział, że nie nadeszła jeszcze Jego godzina. Maryjo, Ty masz ogromny wpływ na Jezusa; Tobie niczego nie odmówi, bo jesteś Jego Matką, byłaś z Nim od poczęcia aż do złożenia w grobie. Dzięki Jezusowi jesteś także moją Matką, bo to On dał mi Ciebie, a mnie dał Tobie. Dlatego proszę Cię, wstawiaj się nieustannie za mną u Niego, aby obdarzał mnie swoją łaską i błogosławieństwem i przemieniał wszystko, co jest zwykłą wodą mojego życia, w dobre, nigdy wcześniej niekosztowane wino.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Maryjo, Jezus przemierza Ziemię Świętą i mówi o królowaniu Boga, a także wzywa do zmiany myślenia. W Twoim życiu Jezus zawsze był na pierwszym miejscu. Ty stale ukierunkowywałaś swoje myślenie na Jego słowo, rozważając je w swoim sercu. Proszę Cię, wstawiaj się za mną, abym uczył się myśleć, patrzeć, mówić i działać, czerpiąc wzór z Syna Bożego.

4. Przemienienie na górze Tabor

Maryjo, Jezus wybiera sobie trzech apostołów i w ich obecności przemienia się na górze Tabor. Objawia im swoją chwałę. Pokazuje, jaki jest naprawdę. Wszystko to dokonuje się na modlitwie. Jednak wybrani uczniowie zasypiają. Proszę Cię, pomóż mi nie przespać chwili, gdy Twój Syn zechce także mi objawić siebie.

5. Ustanowienie Eucharystii

Maryjo, Jezus ustanawia Nowe Przymierze, oddając swoje Ciało i Krew jako okup za całą ludzkość. Proszę Cię, wyproś mi łaskę u Boga, abym z czcią i godnością uczestniczył w każdej pamiątce tego wydarzenia, którą jest Msza święta, karmiąc się Jego Ciałem i pijąc Jego Krew.

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa w Ogrójcu

Maryjo, Jezus w Ogrodzie Oliwnym jest sam. Za chwilę czeka Go najcięższa w życiu noc. Proszę Cię, uproś mi łaskę modlitwy, szczególnie wtedy, gdy najtrudniej jest się modlić i przy Nim trwać.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Maryjo, patrzyłaś, jak Twój Syn był biczowany przez ludzi. Widziałaś krew, która lała się z Jego pleców. Patrzyłaś na to wszystko i nie reagowałaś. Nie mogłaś nic zrobić, a przecież ten widok rozrywał Twoje serce. Proszę Cię, wspieraj mnie, gdy i ja znajdę się w sytuacji, w której przyjdzie mi patrzeć na niezawiniony ból i cierpienie kogoś, kogo kocham całym sercem.

3. Cierniem ukoronowanie

Maryjo, widziałaś koronę cierniową na zakrwawionej głowie Twojego Syna. Jezus, Król, został zhańbiony. Proszę Cię, wyproś mi łaskę, abym swoją postawą nigdy nie hańbił Jezusa w oczach innych ani godności dziecka Bożego, jaką dzięki Jego ofierze otrzymałem.

4. Dźwiganie krzyża

Maryjo, byłaś tuż za Jezusem na Jego drodze krzyżowej. Byłaś na tej drodze od początku do końca. Jego droga krzyżowa była Twoją drogą. Proszę Cię, abyś towarzyszyła także mi, abym potrafił iść za Nim po mojej drodze, szczególnie wtedy, gdy doświadczam krzyża, który mnie przygniata. Bądź ze mną, abym wzorem Jezusa umiał powstać, ilekroć pod ciężarem swojego krzyża upadnę. Wstawiaj się za mną Maryjo, abym doszedł z moim krzyżem tam, gdzie On chce.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Maryjo, Twoja obecność dała odwagę św. Janowi, aby wytrwał przy Jezusie pod krzyżem. Pozostali apostołowie uciekli. Proszę Cię, abyś zawsze była przy mnie, a szczególnie wtedy, gdy w mojej obecności krzyżowany jest Twój Syn, abym w chwili próby potrafił dzięki Tobie wytrwać przy Nim do końca.

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Maryjo, Twój Syn powstał z martwych. Jego krzyż i cierpienie miało sens. Twój krzyż i Twoje cierpienie, gdy szłaś za Nim krok za krokiem, też miało sens. On zmartwychwstał, pokonał grzech i śmierć, On żyje! Dzięki temu przez co przeszedł, każdy z nas żyć będzie. Maryjo, proszę Cię, wypraszaj mi łaskę patrzenia dalej niż tylko na to, co tutaj i teraz. Szczególnie w tych momentach, gdy jest naprawdę ciężko. Daj mi łaskę, bym w tych trudnych chwilach żył nadzieją zmartwychwstania.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Maryjo, Jezus na oczach swoich uczniów wstępuje do nieba. Wraca do domu, aby przygotować nam miejsce, daje przy tym obietnicę, że nie zostawi nas samych, ale pośle nam Pocieszyciela, Ducha prawdy i mocy. Maryjo, proszę Cię, wstawiaj się za mną, abym był otwarty i gotowy na Jego przyjście.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Maryjo, w dniu Pięćdziesiątnicy na wszystkich zgromadzonych w Wieczerniku zstępuje Duch Święty. Ty także jesteś tam obecna. Ty jesteś Oblubienicą Ducha Świętego. Tam, gdzie Ty jesteś, jest również Boży Duch. Proszę Cię, bądź zawsze przy mnie, abym i ja mógł doświadczać Jego obecności.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryjo, Twój ziemski etap życia, zapoczątkowany niepokalanym poczęciem, dobiega końca, którym jest kolejne cudowne wydarzenie – wzięcie Ciebie z duszą i ciałem do nieba, tam, gdzie przebywa już Twój umiłowany Boży Syn. Ten, którego kochałaś całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całą swoją mocą, zabiera Ciebie do siebie, abyś żyła z Nim w Jego potędze i chwale. Maryjo, jesteś najbliżej Jezusa. Proszę Cię, oręduj u Niego za mną, bądź moją Pośredniczką i Pocieszycielką, bo Tobie, swojej Matce, On niczego nie odmówi.

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Maryjo, Matko Boża, Królowo pokoju, Królowo nieba i ziemi, Królowo wszelkiego stworzenia, Królowo Różańca Świętego, Najczystsza Święta Dziewico – w końcu i Ty doczekałaś się zasłużonej chwały. Tak Bóg wynagradza tych, którzy Go kochają, ufają Mu i są Mu posłuszni. Ty jesteś tego najlepszym przykładem. Maryjo, proszę Cię, bądź także moją Królową.

Piotr Luma

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień
Praca Zbiorowa

Przyjmij ten „brewiarz różańcowy”, zanurz się w medytacji i Różańcem opleć cały świat – sprawy Kościoła i Ojczyzny, parafii i rodziny. Rozbudzaj w sobie pragnienie, aby Maryja była „coraz bardziej znana i kochana” i aby zatriumfowało Jej Niepokalane Serce.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.