Przemówienie Księdza Biskupa Stanisława Kędziory wygłoszone podczas nabożeństwa majowego na zakończenie pielgrzymki Czytelników „Różańca” i członków Rodziny Loretańskiej do Loretto, 23 maja 2009 r.

Drodzy Bracia i Siostry, (…)
Opatrzność Boża sprawiła, że na drodze Kościoła w Polsce stanęli ludzie o wielkiej czci i pobożności maryjnej: prymas Stefan Wyszyński, papież Jan Paweł II. Oni bardzo ukochali Maryję i oddali pod Jej opiekę nasz naród i drogę wiary w naszej Ojczyźnie. Idąc tą ścieżką, zawsze będziemy bezpieczni. To nie znaczy, że ominą nas trudności i krzyże, ale będziemy pod szczególną pieczą Matki Najświętszej. (…)

Nasza pobożność maryjna powinna wyrastać z wiary Matki Bożej. Wiara ta przejawiała się w dialogu z Bogiem, otwarciu się na Ducha Świętego i Jego działanie. Ta wiara wyrażała się w całkowitym oddaniu się Chrystusowi i Jego zbawczemu dziełu; była służbą napotkanym ludziom. Pobożność Maryi to otwarcie się na słowo Boże, słuchanie, rozważanie i zachowywanie go w sercu. Nasza pobożność maryjna ma się także opierać na słowie Bożym, na zasłuchaniu się, zapatrzeniu w Chrystusa, chodzeniu za Chrystusem, cierpieniu z Chrystusem i dla Niego. Pobożność na wzór Maryi czyni nas uczniami Chrystusa, więcej – czyni nas Jego matkami, siostrami, braćmi, wprowadza nas do wielkiej Bożej rodziny. (…) Autentyczna pobożność maryjna nie pozwala oddalić się od Chrystusa i od ludzi będących w jakiejkolwiek potrzebie. (…)

Podczas modlitwy różańcowej przed oczyma naszej duszy przesuwają się główne wydarzenia z życia Jezusa i Jego Matki. Równocześnie w tajemnice różańca możemy wplatać wszystkie nasze sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje życiem ludzkim.

Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, gdzie tak często modlimy się na różańcu, gdzie zgłębiamy tajemnice różańcowe. Im bardziej czerpiemy od Matki Najświętszej Jej matczyną miłość, tym łatwiej nasze serca otwierają się na ludzi. Gdy wchodzimy w tajemnicę Bożej miłości, objawionej w sercu Maryi, dzieła Boże dokonują się w nas w wielkim stopniu. Ona nas wszystkich ogarnia i prowadzi do Chrystusa.

Idźmy tą drogą, jaką wyznacza nam Matka Najświętsza, aby Jej serce, które tak ukochało ludzi, ogarnęło nas miłością. Tylko w ten sposób na tę miłość matczyną odpowiemy miłością w relacji do najbliższych. W tym duchu wracajmy do naszych codziennych zajęć.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.