TAG: Pisma

Lubię Brewiarz – obrazek z życia Błogosławionego; z zapisków ks. Ignacego Kłopotowskiego Od lat dziecinnych nabrałem do Brewiarza wielkiej czci – powiem bezgranicznej. A zawdzięczam ją opowiadaniom ojca mego, nieuczonego, ale religijnego. Ojciec…

WSTĘP Czytelniku kochany, choć cię nie znam osobiście, mam jednak prawo sądzić o tobie, że pragniesz swego uświęcenia i zbawienia po najdłuższem życiu na ziemi. Wszak tak, Czytelniku? Dowodzą tego modlitwy twoje codzienne,…

Życie chrześcijańskie jest mszą Tu es sacerdos in aeternum („Ty jesteś kapłanem na wieki”). Jakaż radość serca nasze przepełniała, gdy po ceremoniach wyświęcenia zdaliśmy sobie sprawę z Bożej prawdy: „Jesteś kapłanem na wieki”.…

SPOSÓB CODZIENNEGO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU Moja duszo, nie potrzeba wiele umieć, by się Mnie przypodobać. Wystarczy, byś Mnie bardzo miłowała i ufała szczerze, że i Ja cię miłuję. Dwa serca miłujące się wzajemnie…