TAG: Historia

Miesięcznik „Różaniec” ma bogatą tradycję – jest to pismo, które swymi początkami sięga roku 1909. Wówczas czytelnicy znali je pod tytułem “Kółko Różańcowe”. Redagował je, jak i zainicjował bł. ks. Ignacy Kłopotowski, który…