Nowy rok w sanktuarium w Wysokim Kole rozpoczynamy o północy Mszą Świętą przed Obrazem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.

Rozpoczynamy go z imieniem Jezusa na ustach i w sercu – już w XVII w. istniało tu Bractwo Różańca Świętego odwołujące się do imienia Jezus. Przed sumą podtrzymujemy sięgającą czasów dominikańskich tradycję procesji z Najświętszym Sakramentem do pięciu ołtarzy, odmawiając Różaniec do Najświętszego Imienia Jezus.

Jak wielką moc ma imię Jezus, wiedzą doskonale kapłani egzorcyści, kiedy w imię Jezusa nakazują szatanowi, aby opuścił osobę, która została przez niego opętana.

Z dzieciństwa pamiętam sąsiadkę, która przychodząc do naszego domu, zawsze pozdrawiała nas słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, a nie jak inni: „Dzień dobry”. A kiedy po raz pierwszy przyjechałem z seminarium do domu w sutannie i szedłem tak dumny na poranną Mszę Świętą, już z daleka dostrzegła mnie znajoma pani, której zawsze grzecznie się kłaniałem. Tym razem ona zatrzymała się, pochyliła nisko głowę i na głos wypowiedziała słowa: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Ja się zaczerwieniłem, bo uświadomiłem sobie, że w ten sposób pozdrowiła samego Jezusa, a nie mnie. I o tym staram się pamiętać dzisiaj, kiedy jako kapłan w imię Jezusa przebaczam skruszonemu grzesznikowi i sprawuję pozostałe sakramenty święte.

Nie bójmy się wypowiadać tego imienia, na które – jak pisze św. Paweł w Liście do Filipian – zegnie się „każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych” (2, 10) – imienia Jezusa. On sam zachęcał nas przecież do tego, kiedy św. Faustynie nakazał, aby umieściła na obrazie, o który ją poprosił, słowa: „Jezu, ufam Tobie!”.

Rozpoczynajmy i kończmy każdy dzień z imieniem Jezusa na ustach i w sercu, podobnie każdą pracę i podróż. Błogosławmy nasze dzieci i siebie nawzajem tym imieniem. Jak zachęca psalmista: „Imię jego trwa na wieki (…). Niech się wzajemnie nim błogosławią! Niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia!” (Ps 72,17).

Nie zapominajmy o tym, że tylko mocą Ducha Świętego możemy powiedzieć: „Panem jest Jezus” (1 Kor 12, 3). Dlatego tak ważne jest, abyśmy otwierali się na Jego działanie.

Pozdrawiam Was i błogosławię w imię Jezusa, który nas zbawił mocą.

Share.

Redaktor naczelny „Różańca”.