Browsing: dr hab. Monika Waluś

Proroctwo starca Symeona o mieczu, który miał przeniknąć serce Matki Bożej, nie spowodowało zachwiania się Maryi w zaufaniu do Boga. Dlatego dziś możemy spoglądać na Nią jak na nauczycielkę. Maryja pojawia się w…

Wielcy przywódcy Kościoła polskiego często zachęcali do pójścia drogą maryjną. Chcieli iść z Maryją, za Maryją i jak Maryja. Jak realizowali to w swojej codzienności? Kim była dla nich Matka Boża? Najświętszej Matce…