Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na trwającej przez 9 miesięcy codziennej modlitwie wstawienniczej konkretnej osoby w intencji ocalenia od zagłady jednego poczętego dziecka. Osoba, która podejmie zobowiązanie, powinna codziennie odmówić jedną tajemnicę Różańca…