Browsing: o. Paweł Sczaniecki OSB

Benedyktyni mają tysiąc pięćset lat historii, dlatego wciąż urządzają jakieś aniwersaria – rocznice. Tym razem uwagę skupiamy na wydarzeniach sprzed czterystu lat i sprzed tysiąca czterystu. Dotyczą one Reguły benedyktyńskiej i jej rozprzestrzenienia.…