„Wielbi dusza moja Pana” – chcemy śpiewać razem z Maryją po XIII Pielgrzymce Czytelników Różańca i Rodziny Loretańskiej. Dziękujemy Bogu za ten czas wspólnej modlitwy i za Wasze tak liczne przybycie.

Modliliśmy się o pokój na świecie zwłaszcza na Ukrainie, ale też jak zauważył ks. Paweł Siedlanowski, który przewodniczył Eucharystii, ogarnialiśmy modlitwą każde ludzkie serce. Różaniec ma wielką siłę, by nieść przebaczenie tam, gdzie ludzie doświadczają krzywd i przemocy – co podkreślał z kolei ks. Łukasz Wiśniewski MIC, który wygłosił konferencję formacyjną pt. „Różaniec modlitwą o pokój”. Dziękujemy także za Wasz entuzjastyczny udział we wspólnej zabawie w czasie koncertu kapeli folkowej „Góralska Hora”. Wierzymy, że Maryja „Wszechmoc błagająca” wstawia się za nami w budowaniu świata pokoju. Jesteśmy jedną wielką rodziną różańcową.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Księga Żywego Różańca

Księga Żywego Różańca
Praca Zbiorowa

Księga dla księży proboszczów i opiekunów wspólnot Żywego Różańca. Dzięki niej można prowadzić uporządkowaną dokumentację, która daje rzeczywisty obraz Żywego Różańca działającego na terenie parafii. Zawiera fragmenty Ceremoniału Żywego Różańca oraz gotowe tabele do wpisywania danych personalnych poszczególnych róż różańcowych wraz z kalendarium najważniejszych wydarzeń. Powinna się znależć w każdej kancelarii parafialnej.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.