Nasze spotkania formacyjne są ważne i budują wspólnotę. Doświadczamy tego nie tylko w naszych różach, lecz także wtedy, gdy spotykamy się na szczeblu krajowym.

W klasztorze sióstr antoninek w Częstochowie 14 listopada 2022 r. odbyła się XXI Konferencja Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca (ŻR). Rozpoczęła się ona modlitwą, po której głos zabrał metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Ks. arcybiskup przypomniał o tym, że różaniec jest ratunkiem dla świata. Mówił, że droga modlitwy różańcowej jest zwłaszcza dzisiaj bardzo cenna. Wspominał niedawne spotkania z biskupami z Ukrainy, którzy dziękowali za ofiarowane różańce dla tamtejszych wierzących.

W swoim przemówieniu do moderatorów przypomniał o roli, jaką Duch Święty odgrywa w modlitwie różańcowej oraz o tym, że ta modlitwa ma nas kształtować w drodze na szczyt, którym jest Eucharystia. Podkreślił, że związanie różańca z Eucharystią jest niezwykłą siłą.

Nowe inicjatywy

Podczas spotkania moderator krajowy ks. Jacek Gancarek poinformował, że 11 października br. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła nowy tekst Statutu Żywego Różańca. Dzięki temu do struktur ŻR włączono Różaniec Rodziców, co oficjalnie odbyło się podczas Eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu wieńczącej spotkanie moderatorów.

Podczas konferencji przypomniano, że trwamy w nowennie, która przygotowuje nas do uroczystości 200-lecia ŻR. Nowy rok nowenny będziemy przeżywać pod hasłem: „Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących”. Pod tym samym hasłem odbędzie się też XI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę, którą zaplanowano na 2-3 czerwca 2023 r.

Ks. Maciej Będziński – dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) w Polsce uważa, że konferencja moderatorów jest zawsze dobrym czasem słuchania oraz napełniania się wiarą innych. Widzimy, jak ŻR się zmienia i naprawdę mówi się o różańcu „nowym” lub „weryfikującym się”. ŻR to charyzmat, tradycja i formacja. Ks. Maciej podczas konferencji podziękował też za zaproszenia na pielgrzymki diecezjalne, a także za obecność i udział w II Kongresie Różańcowym. Pokazał również, jakie nowe inicjatywy podejmują PDM w naszym kraju. Należy tutaj wymienić chociażby film animowany o bł. Paulinie Jaricot, aplikację do smartfonów „Żywy Różaniec”, tłumaczenia filmów biograficznych o naszej Założycielce. Podziękował też za wsparcie misji i przekazywane na ten cel ofiary.

S. Emanuela Stachurska – loretanka z redakcji miesięcznika formacyjnego „Różaniec” – również podziękowała za współpracę i wyraziła radość z zaproszeń na tegoroczne pielgrzymki diecezjalne oraz wdzięczność za współpracę redakcyjną.

Nadzieja

Podczas Mszy Świętej sprawowanej wraz z moderatorami diecezjalnymi ŻR ks. abp Wacław Depo zwrócił uwagę na nadzieję, którą możemy wydobyć z odczytywanej podczas liturgii księgi Apokalipsy św. Jana. „Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był, i Który przychodzi” (Ap 1, 4) – to pozdrowienie skierowane do nas zapewnia nam dar pokoju, o którym zapewnia nas Jezus. W Ewangelii św. Łukasza Jezus daje się poznać jako Zbawiciel człowieka, Syn Dawida i Mesjasz. On przyszedł, aby zbawić całego człowieka. Obdarzając darem widzenia, daje jeszcze ważniejszy dar – dostrzegania i rozpoznawania w Nim Zbawiciela i jednocześnie zaproszenie do współpracy z Nim dla innych.

Metropolita częstochowski w swojej homilii przywołał 2664 punkt Katechizmu Kościoła katolickiego, który przypomina o tym, że: „Jedynie Chrystus jest drogą modlitwy chrześcijańskiej. Czy nasza modlitwa będzie wspólnotowa czy osobista, słowna czy wewnętrzna, dostęp do Ojca ma tylko wtedy, gdy modlimy się «w imię» Jezusa. Święte człowieczeństwo Jezusa jest więc drogą, na której Duch Święty uczy nas modlić się do Boga, naszego Ojca”.

Doświadczamy drogi eucharystycznej – od Jezusa do Maryi. I z Nią zbliżamy się bardziej do Jezusa, aby każdy z nas odnalazł samego siebie w Chrystusie i uznał Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela.

Ważna umiejętność rozeznawania

Nawiązując do czytanej w tym dniu Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego, ks. abp mówił: „Być niewidomym oznacza nie widzieć i nie rozeznawać tego, co się wokół człowieka dzieje. Oznacza również być zamkniętym na wszystkie znaki i wyzwania. U podstaw zaś duchowego zaślepienia leży najczęściej utrata wiary spowodowana różnymi przyczynami lub wprost buntem przeciwko prawdzie Bożej wynikającej z Dekalogu czy Ewangelii Chrystusa”

Zaślepienie zniekształca obraz rzeczywistości świata i rodzi czyny moralnie złe, bo niezgodne z wolą Boga. W modlitwie różańcowej w każdej z tajemnic rozbrzmiewa imię Jezus. Oznacza ono Jego obecność i Jego zbawcze działanie w różnych okolicznościach naszego życia.

Ks. arcybiskup przywołał słowa św. Jana Pawła II z 1 października 1997 r., gdy podczas audiencji generalnej papież mówił o Maryi: „Wartość pośrednictwa Maryi ma swe źródło w Chrystusie i dlatego zbawienny wpływ Najświętszej Panny nie przeszkadza w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia ją”.

Na zakończenie homilii ks. arcybiskup przypomniał nam: „Różaniec jest drogą modlitwy o zbawienie własne i innych. Jest drogą modlitwy o pokój i za rodziny”.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.