Za nami XXII Konferencja Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca. Czas podejmowania ważnych decyzji i zawierzania ich Maryi.

Zarząd Żywego Różańca (ŻR) rozpoczął obrady 26 lutego 2023r, a kolejnego dnia zgromadzili się różańcowi duszpasterze z całej Polski. W siedzibie Stowarzyszenia ŻR w Warszawie uczestnicy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami. Na początku spotkania zostali powitani nowo mianowani moderatorzy. Następnie, łącząc się duchowo z abp. Wacławem Depo, który przesłał wszystkim uczestnikom serdeczne pozdrowienia, księża rozmawiali o swoich pomysłach, a także napotkanych trudnościach w inicjatywach, które podejmowali.

NASZA FORMACJA

Podczas obrad omawialiśmy szczegóły XI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca, która została zaplanowana na Jasnej Górze od 2 do 3 czerwca br. Hasło pielgrzymki i VI roku Wielkiej Nowenny Różańcowej to: „Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących”. Podczas pielgrzymki będzie można nabyć publikację z II Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego.

Obrady dotyczyły również włączenia się wspólnot ŻR w program duszpasterski 2023 – 2024 Kościoła w Polsce, którego hasłem przewodnim będą słowa: „Uczestniczą we wspólnocie Kościoła”. Możemy też z radością poinformować o Ogólnopolskich Rekolekcjach ŻR w Gietrzwałdzie, które odbędą się w dniach od 30 czerwca do 3 lipca 2023 r.

STRUKTURY I OTWARTOŚĆ NA SŁOWO BOŻE

Kolejną omawianą kwestią był nowy Statut Żywego Różańca zatwierdzony 11 października 2022 r. Dziękując Siostrom loretankom za jego przygotowanie przypomnieliśmy zmiany, które w nim zaszły m.in. włączenie Różańca Rodziców (RR) w struktury ŻR. Wraz z przedstawicielem RR została przedyskutowana kwestia praktycznego funkcjonowania i struktur tejże wspólnoty m.in. mianowania moderatorów czy też ściślejszej współpracy z ŻR. Podczas spotkania rozmawialiśmy również o przygotowywanych przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek publikacjach zawierających teksty formacyjne o. Stanisława Przepierskiego OP. Gościnnie był obecny także pan Artur Wolski, który przedstawił nam inicjatywy wspólnoty Męski Różaniec.

Spotkanie zakończyło się Mszą Świętą pod przewodnictwem ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej ks. bp. Romualda Kamińskiego, który w homilii przypomniał nam, że sama wiedza i znajomość Bożych nakazów nie wystarczy, musimy w czynach ukazywać żyjące w nas Słowo.

Na zakończenie zawierzyliśmy się przez ręce Maryi Bogu, odmawiając wspólnie dziesiątek różańca, dziękując za dar ubogacającego spotkania i życzliwej atmosfery.2

UDOSTĘPNIJ