Paulina Jaricot chciała uczynić różaniec modlitwą wszystkich. Jej pragnienie realizuje się dziś na naszych oczach, gdy po koronkę różańca sięgają ludzie różnego stanu: świeccy, duchowieństwo, kobiety, mężczyźni, młodzież i dzieci. 20 kwietnia 2024 r. na Jasnej Górze odbyło się długo oczekiwane I Krajowe Forum Zelatorów Diecezjalnych Żywego Różańca, gromadząc ok. 100 osób. Spotkanie poprowadził moderator krajowy Żywego Różańca (ŻR) ks. Jacek Gancarek. Po raz pierwszy zelatorzy z różnych diecezji mogli spotkać się razem, by móc wymienić się swoimi doświadczeniami i dać świadectwo rozwoju ŻR w swoich środowiskach.

Łańcuch modlitwy

W swojej konferencji ks. Zbigniew Kocoń, moderator ŻR archidiecezji katowickiej, podkreślał: „Nie po to dziś jesteśmy, by do was dużo mówić, ale by was przede wszystkim słuchać”. W swoim słowie abp. Wacław Depo, delegat KEP ds. ŻR, mówiąc o wielu problemach dzisiejszego świata szczególnie uderzających w rodzinę, starał się jednocześnie wesprzeć zebranych: „Moim zadaniem jest dziękować Bogu za was, za to, że jesteście łańcuchem modlitwy tajemnic różańca świętego poprzez siebie samych i wasze wspólnoty. Dziękuję za moderatorów, którzy są razem z wami wiernymi stróżami tej drogi. Rozumieją oni, że różaniec, o który prosiła nas w objawieniach Maryja, jest rzeczywistym ocaleniem tego świata i ludzkich wartości związanych z Bogiem”. Przypomniał także, abyśmy nasze modlitwy różańcowe rozpoczynali nie tylko znakiem krzyża, lecz także ufnym wołaniem do Ducha Świętego, prosząc o Jego światło i moc.

Wspólna modlitwa, spotkanie, wymiana doświadczeń były naprawdę cenne. – Jest to bardzo ważne, dla nas członków ŻR, żeby się jednoczyć na płaszczyźnie ogólnopolskiej – podkreślała zelatorka diecezjalna diecezji siedleckiej Agnieszka Chudzik.

Dwa skrzydła

S. Emmanuela Stachurska CSL, sekretarz ŻR i miesięcznika „Różaniec”, zwróciła uwagę na rolę świeckich wynikającą z natury Stowarzyszenia: – Żywy Różaniec jest przede wszystkim apostolatem świeckich tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie głoszą Ewangelię na co dzień.

Zelatorzy, widząc jak wielką łaską jest posługa w strukturach ŻR, zauważają spoczywającą na nich odpowiedzialność za siebie i za osoby im powierzone. Wspólnota modlitewna ŻR nie zapomina również o wspieraniu działalności misyjnej, do czego zobowiązała ją Założycielka. Razem z Papieskimi Dziełami Misyjnymi tworzy dwa skrzydła, które wzajemnie się wspierają i uzupełniają, aby modlitwie nie zabrakło działania, a działaniu modlitwy, o czym przypomniał nam ks. Jarosław Tomaszewski, sekretarz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła.

Ogólnopolskie spotkanie dało wiele radości, przyniosło nowe pomysły i siłę do ożywiania struktur w diecezjach. Na koniec podczas Mszy Świętej dziękowaliśmy Matce Bożej Częstochowskiej i prosiliśmy Ją o dalszy rozwój tego pięknego dzieła.

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – CZERWIEC 2024 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Żywy Różaniec Prawdziwie Boska Harfa

Żywy Różaniec Prawdziwie Boska harfa
Pauline Jaricot

W tekstach zebranych w niniejszej książce Pauline Jaricot pozwala nam dostrzec swą misyjną żarliwość i talenty organizacyjne, jawi się również jako pedagog wiary i mistrzyni życia duchowego. Jej pisma to owoc jej kontemplacji, a rozważania tajemnic różańcowych są niczym prawdziwy klejnot. Pozwólmy prowadzić się siostrze Marii Monice od Jezusa OP, która odsłania przed nami dzieło Żywego Różańca. Pozwólmy, by poprowadziła nas sama Paulina podwójną drogą: modlitwy i misji, w świetle Ewangelii, z modlitwą Maryi Panny.

Share.