„Jeśli kochasz, to nie masz dłoni bez różańca!” – proste, a zarazem radykalne słowa, które wybrzmiały jak swego rodzaju wezwanie do zrywu, by z Maryją ratować Polskę i świat, powracając do korzeni, do tego, co ślubowaliśmy.

S. AUGUSTYNA ŁUKASZUK CSL

Niewątpliwie sprzyjających ku temu okazji będzie kilka i one właśnie stały się przedmiotem rozmów 21 kapłanów przybyłych na kolejne spotkanie w siedzibie stowarzyszenia. Gościem specjalnym obrad był ks. Krzysztof Czapla SAC z Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach.

Pierwszą z tych okazji jest zbliżająca się III Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę w dn. 6 czerwca br., która skupi się wokół tematu związanego z rodziną, stąd jej hasłem są słowa: „Różaniec ocaleniem rodziny”. Tego dnia pielgrzymi zjednoczą się w modlitwie za rodziny przed zbliżającym się synodem, odpowiadając na prośbę papieża Franciszka. Księża pracujący nad Ceremoniałem Żywego Różańca, wyrazili nadzieję, że pierwsze egzemplarze tego dokumentu w formie obrzędów i modlitw pojawią się już na pielgrzymce.

Kolejnym wyzwaniem dla wspólnot Żywego Różańca jest IV Krajowy Kongres Misyjny w Warszawie. 10-osobowe delegacje wraz z moderatorem diecezjalnym zostały zaproszone do udziału w stacji dla dorosłych w dn. 14 czerwca, natomiast wszyscy członkowie róż różańcowych są zachęceni do zaangażowania się w przeżywanie tego dnia w swojej parafii. Ks. Maciej Będziński, krajowy sekretarz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, przybliżył ideę kongresu, zaprezentował też sposoby pomocy misjonarzom, np. przez akcję Adomis oraz podkreślił pilną potrzebę pobudzania świadomości misyjnej.

Zaplanowany na 2017 r. ogólnopolski Kongres Różańcowy ma stać się szczególną okazją do tego, by przypomnieć Polakom, że „jedną z form relacji do Matki Bożej – jak zaznaczył ks. Krzysztof Czapla SAC– jest odmawianie różańca” i należy ono niejako do tożsamość katolika. Celem kongresu jest zjednoczenie się różnych ruchów i stowarzyszeń różańcowych w modlitwie pod płaszczem wspólnej Matki, którą Jezus dał nam w testamencie z krzyża. Można się spodziewać, że to spotkanie przyczyni się do powrotu do korzeni, sprowokuje pytanie o wierność złożonym ślubom i obietnicom: codziennej modlitwie różańcowej i praktyce pierwszych sobót miesiąca wynikających z aktu poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny 8 września 1946 r.

Podczas konferencji podjęto także temat związany z inicjatywą miesięcznika „Różaniec” ŻR modli się za ŚDM, kwestią odznaki członków Żywego Różańca i ogólnopolskiej strony internetowej. O godz. 12.00 Księża Moderatorzy przeżyli wspólną Mszę świętą z udziałem sióstr loretanek i pracowników wydawnictwa, a następnie spotkali się przy wspólnym obiedzie.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.