U Maryi w Gietrzwałdzie

To najpiękniejsze miejsce na Warmii! To najpiękniejsze miejsce w Polsce! Bo tu ponad 140 lat temu Maryja poprosiła dwie dziewczynki, by naród polski odmawiał różaniec. W listopadzie 2018 r. w tym Bożym zakątku spotkali się diecezjalni moderatorzy Żywego Różańca, by wsłuchiwać się we wciąż aktualne Maryjne wezwanie: „Odmawiajcie Różaniec”…

KS. PIOTR DOBEK

Ostatnia Konferencja Diecezjalnych Moderatorów Żywego Różańca odbyła się w Gietrzwałdzie 20 listopada 2018 r. Jak zwykle rozpoczęliśmy ją modlitwą. Po podsumowaniu VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę podjęliśmy przygotowania do kolejnej, która odbędzie się w dniach 31 maja i 1 czerwca tego roku. Ważnym tematem był także nowy program pracy formacyjnej, który zawiera się w haśle „W mocy Bożego Ducha”. Wytyczyliśmy sobie nowe cele: między innymi pragniemy dawać żywe świadectwo tego, jak Różaniec zmienia nasze życie, jak przeżywamy kolejny rok Wielkiej Nowenny Różańcowej. Chcemy także propagować czytelnictwo „Różańca” w naszych wspólnotach.

Podczas spotkania dyskutowaliśmy na temat przyłączenia Różańca Rodziców do Stowarzyszenia Żywy Różaniec i ewentualnych zmian w naszym statucie. W czasie konferencji wyłoniliśmy trzech kandydatów na funkcję krajowego moderatora Żywego Różańca. Ks. Maciej Będziński z kolei opowiedział o zrealizowaniu kolejnego projektu „Żywy Różaniec dla Misji”. Zostaliśmy zaproszeni na kolejne spotkanie u Sióstr Loretanek do Rembertowa w Warszawie 14 marca 2019 r.

Pan Bóg nam błogosławi

Od poprzednich rekolekcji minął rok. Ponownie spotkaliśmy się – diecezjalni moderatorzy Żywego Różańca – na ogólnopolskim spotkaniu w pięknym Gietrzwałdzie na Warmii – w miejscu gdzie Maryja w 1877 r. zaprosiła do odmawiania Różańca. Rekolekcje poprowadził ks. prof. Jacek Neumann. W czasie nauk w duchowej przestrzeni spotkaliśmy św. Rafała Kalinowskiego i Zacheusza, weszliśmy także do domu faryzeusza Szymona, gdzie łaska Jezusa obmyła serce grzesznicy. Każdego dnia wspólne Eucharystie oraz wieczorne nabożeństwa pomagały na nowo odkrywać bliskość Chrystusa i siłę wspólnoty. Ubogaciła nas również konferencja ks. dr. hab. Krzysztofa Bielawnego, gospodarza miejsca naszych rekolekcji, zarazem autora książki pt. Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu. Usłyszeliśmy urzekającą historię objawień Maryjnych, które miały miejsce w trudnym czasie zaborów. Słowa wypowiedziane wtedy przez Matkę Bożą przypomniały o sile modlitwy różańcowej. To Różaniec pozwolił Polakom przetrwać i doczekać niepodległej Ojczyzny, to on daje nam pewność, że i dziś dzięki naszej Królowej pokonamy to, co jest przeszkodą na drodze do nieba – nasz grzech, nasze słabości i narodowe wady. Modlitwa różańcowa jest siłą, która pomogła pokonać niewolę zaborów, dodawała odwagi podczas wojen XX w. i walki o suwerenną Polskę. Dziś pomaga nam być wdzięcznymi Bogu i Maryi za opiekę nad naszym narodem, pomaga odkrywać to, co jest najważniejsze w naszym życiu – prawdę, sprawiedliwość i wolność oparte na Bożych przykazaniach i Bożej miłości.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.