PRENUMERATA MIESIĘCZNIKA RÓŻANIEC

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej. Wskazujemy na Maryję, która jest Przewodniczką na drodze wiary; jest pierwszą Chrześcijanką, która zachowywała i rozważała ważne sprawy Boże w swoim Sercu. To na Nią pierwszą zstąpił Duch Święty; Ona w sposób doskonały wypełniła wolę Bożą. Przez doskonałe zjednoczenie z Jezusem Maryja jest wzorem dla każdego wierzącego.

advanced divider

STATUT ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Niniejszy Statut Żywego Różańca ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, by odkrywając głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie formy jej praktykowania, zyskiwali, za zachętą bł. Jana Pawła II, „sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji” (RVM 3).

advanced divider

MODLITEWNIK ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Modlitewnik Żywego Różańca nie jest tylko zbiorem modlitw, ale przewodnikiem po roku liturgicznym razem z Maryją. Na ponad siedmiuset stronach tej wyjątkowej publikacji zamieściliśmy treści przydatne i wręcz niezbędne dla coraz to nowego odkrywania bogactwa i głębi modlitwy różańcowej. Znajdziemy tu historię modlitwy różańcowej, praktyczne porady zastosowania Różańca w osobistym życiu modlitewnym, jak i wspólnotowym. Modlitewnik jest przewodnikiem, pomocą w modlitwie i „pamięcią” o najważniejszych wydarzeniach zbawczych.

advanced divider

MAŁY MODLITEWNIK Z PAULINĄ JARICOT

Mały Modlitewnik z Pauliną Jaricot zawiera wybór modlitw i rozważań o charakterze nowenny. Przypominają one najważniejsze wydarzenia z życia Założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca, a także zawierają jej duchowe rozważania i bogate w treść modlitwy. Do książeczki została dołączona także Litania i modlitwa do błogosławionej Pauliny Jaricot oraz modlitwa przez jej wstawiennictwo.

advanced divider

CEREMONIAŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Niniejszy Ceremoniał składa się z czterech części. W pierwszej znajdują się błogosławieństwa udzielane członkom wspólnoty i zelatorom, druga jest pomocą w przeżyciu comiesięcznych spotkań członków Żywego Różańca, związanych ze zmianą tajemnic różańcowych, w trzeciej części zamieszczone są teksty pomocnicze do celebracji różnych wydarzeń we wspólnocie w ciągu roku liturgicznego, a czwarta zawiera modlitwy i rozważania, z których można skorzystać w obliczu śmierci bliskich.

advanced divider

PAKIET ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE NA KAŻDY DZIEŃ

Różaniec, podobnie jak modlitwa brewiarzowa, uświęca różne pory dnia i roku. Jest odmawiany w każdym niemal miejscu, w każdym czasie, przy okazji zwyczajnych czynności i podniosłych uroczystości. Stąd pomysł, aby – na wzór brewiarza – rozważania poszczególnych części Różańca podzielić na okresy roku liturgicznego: Tomy I i II zawierają czas zwykły w ciągu roku. Tom III obejmuje okres Adwentu i Bożego Narodzenia. Tom IV to czas Wielkiego Postu i Wielkanocy. Tom V odwołuje się do wspomnień świętych i błogosławionych.

advanced divider

ZESZYT ZELATORA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Zeszyt zelatora Żywego Różańca to propozycja dla osób opiekujących się różami różańcowymi, aby jeszcze lepiej wypełniały powierzone im zadania. Zawiera m.in.: zadania i obowiązki zelatora (zelatorki), dane kontaktowe członków róży (koła), przydział tajemnic rozpisanych na 15 lat dla członków Żywego Różańca, miejsce na wpisanie zmarłych członków Żywego Różańca, by pamiętać o nich w modlitwie, tabelki na składki członków Żywego Różańca, miejsce na opis spotkań i ważnych wydarzeń z działalności róży (koła) Żywego Różańca, modlitwę zelatora za członków róży (koła). Mamy nadzieję, że będzie on pomocą dla każdego zelatora (zelatorki) w codziennej posłudze.

advanced divider

KSIĘGA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Księga dla księży proboszczów i opiekunów wspólnot Żywego Różańca. Dzięki niej można prowadzić uporządkowaną dokumentację, która daje rzeczywisty obraz Żywego Różańca działającego na terenie parafii. Zawiera fragmenty Ceremoniału Żywego Różańca oraz gotowe tabele do wpisywania danych personalnych poszczególnych róż różańcowych wraz z kalendarium najważniejszych wydarzeń. Powinna się znależć w każdej kancelarii parafialnej.

advanced divider

ODZNAKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Zatwierdzona przez Zarząd Żywego Różańca wraz z Konferencją Moderatorów Diecezjalnych stanowi zewnętrzny znak przynależności do stowarzyszenia Żywego Różańca. Wymiary; 1,8 x 3 cm, przypinana do ubrania na agrafkę.

advanced divider

LEGITYMACJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Legitymacja Żywego Różańca. Format po złożeniu 7,5 x 10,5 cm.

advanced divider

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE – ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Ile dusz jest na drodze zatracenia! Jeśli to możliwe, rozciągnijmy różaniec między nimi a przepaścią, by w nią nie wpadły. W tym pragnieniu jestem w Jezusie i Maryi cała wasza.

advanced divider

ŻYWY RÓŻANIEC PRAWDZIWIE BOSKA HARFA

W tekstach zebranych w niniejszej książce Pauline Jaricot pozwala nam dostrzec swą misyjną żarliwość i talenty organizacyjne, jawi się również jako pedagog wiary i mistrzyni życia duchowego. Jej pisma to owoc jej kontemplacji, a rozważania tajemnic różańcowych są niczym prawdziwy klejnot. Pozwólmy prowadzić się siostrze Marii Monice od Jezusa OP, która odsłania przed nami dzieło Żywego Różańca. Pozwólmy, by poprowadziła nas sama Paulina podwójną drogą: modlitwy i misji, w świetle Ewangelii, z modlitwą Maryi Panny.

advanced divider

PISMA MŁODOŚCI OJCZE PRZEDWIECZNY OFIARUJĘ CI…

W tych kilku młodzieńczych zeszytach, zebranych przez siostrę Marię Monikę od Jezusa OP. odsłania się dusza żarliwa. Te stronice należy otwierać z najwyższym szacunkiem. Jesteśmy świadkami intymnej rozmowy, trwania serca przy sercu młodej dziewczyny i Tego, któremu oddała się ona ciałem i duszą. Jeśli jednak pozwalamy sobie na takie wtargnięcie, to po to, żeby stać się uczniami prawdziwej mistyczki, nawet jeśli Pisma młodości ukazują Paulinę tylko na pewnym etapie jej duchowej drogi, który przygotuje ją do późniejszego zmierzenia się z długą drogą krzyżową.

advanced divider

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE

Wydawnictwo Sióstr Loretanek proponuje członkom Żywego Różańca i wszystkim, którzy chcą się modlić na różańcu, tajemnice różańcowe (tajemniczki). Na każdej z 20 kart z piękną ilustracją danej tajemnicy znajdziemy odpowiedni fragment z Ewangelii i krótkie rozważanie różańcowe autorstwa ks. Mariusza Pohla. Karty poszczególnych części różańca są w tym samym kolorze (np. tajemnice radosne – w niebieskim, tajemnice światła – w złotym itd.). Do każdego kompletu kart, opakowanego w pudełeczko, dołączono folder Jak odmawiać różaniec wyjaśniający sposób odmawiania tej ulubionej modlitwy Jana Pawła II, a także wielu innych – medytacji chrześcijańskiej. W ulotce można znaleźć ponadto Litanię loretańską, a także obietnice różańcowe, które otrzymał od Niepokalanej Matki bł. Alan de Rupe.

advanced divider

TECZKA KARTONOWA A4 ŻYWY RÓŻANIEC

Teczka kartonowa w formacie A4 z nadrukowanym logiem Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Doskonale sprawdzi się zarówno do przechowywania dokumentów jak i podczas okolicznościowych uroczystości; przy wręczaniu podziękowań, dyplomów itp.

advanced divider

OKŁADKA – TECZKA ŻYWY RÓŻANIEC

Okładka Teczka Żywy Różaniec doskonale sprawdzi się podczas wręczania wyróżnień i dyplomów, oraz w trakcie uroczystych wydarzeń. Elegancka twarda okładka – skóropodobne wykończenie; Tłoczone logo Stowarzyszenia Żywy Różanie; Białe wnętrze z listwą uniemożliwiającą wysunięcie się dokumentu; Format A4; Trzy wersje kolorystyczne ( czarna, bordo, brąz)

advanced divider

KARNET DLA RÓŻY (NIEBIESKI)

W karnecie jest miejsce na wpisanie nazwy róży, imion i nazwisk zelatora i członków oraz kolejności odmawianych tajemnic na cały rok. Dodatkowo zamieszczono kilka słów sługi Bożej Pauliny Jaricot, które mają przypominać dlaczego jest się w Żywym Różańcu. Format karnetu to 10,5 x 15 cm.

advanced divider

KARNET DLA RÓŻY (ZIELONY)

W karnecie jest miejsce na wpisanie nazwy róży, imion i nazwisk zelatora i członków oraz kolejności odmawianych tajemnic na cały rok. Dodatkowo zamieszczono kilka słów sługi Bożej Pauliny Jaricot, które mają przypominać dlaczego jest się w Żywym Różańcu. Format karnetu to 10,5 x 15 cm.

advanced divider

DYPLOM ŻYWEGO RÓŻAŃCA PAMIĄTKA JUBILEUSZU

Dyplom jubileuszowy z wizerunkiem Matki Bożej, która prosiła: „Codziennie odmawiajcie różaniec”, może być pomocą dla Księży czy zelatorów w wyrażeniu wdzięczności za przynależności do Żywego Różańca. Dla jubilata dyplom ten będzie nie tylko niezwykle miłą pamiątką, ale również zachętą do dalszego trwania na modlitwie z Maryją.

advanced divider

DYPLOM ŻYWEGO RÓŻAŃCA 25 LAT

Dyplom jubileuszowy z wizerunkiem Matki Bożej, która prosiła: „Codziennie odmawiajcie różaniec”, może być pomocą dla Księży czy zelatorów w wyrażeniu wdzięczności za 25 lat przynależności do Żywego Różańca. Dla jubilata dyplom ten będzie nie tylko niezwykle miłą pamiątką, ale również zachętą do dalszego trwania na modlitwie z Maryją.

advanced divider

DYPLOM ŻYWEGO RÓŻAŃCA 50 LAT

Dyplom jubileuszowy z wizerunkiem Matki Bożej, która prosiła: „Codziennie odmawiajcie różaniec”, może być pomocą dla Księży czy zelatorów w wyrażeniu wdzięczności za 50 lat przynależności do Żywego Różańca. Dla jubilata dyplom ten będzie nie tylko niezwykle miłą pamiątką, ale również zachętą do dalszego trwania na modlitwie z Maryją.

advanced divider

OBRAZEK HYMN ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Ref. Święta Maryjo, Matko Różańcowa,
Bądź pozdrowiona każdym moim „Zdrowaś”
Niech życie moje, Anielska Królowa,
Będzie różańcowym i ostatnim „Zdrowaś”.

1. Tak nam brak w życiu anielskich zwiastowań,
Bożych narodzin, świętych Ofiarowań.
Pomóż nam, Matko, znów odnaleźć Boga
W radosnych sercach i rodzinnych progach.

advanced divider

FOLDER WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA

Na naszych comiesięcznych spotkaniach wspólnie odmawiajmy modlitwę jubileuszową o duchowe owoce nowenny. Nieraz doświadczyliśmy wielkiej siły modlitwy, która płynie z głębokiej wiary i miłości do Boga. Ufam, że za przyczyną Królowej Różańca Świętego, patronów: św. Jana Pawła II, bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i sługi Bożej Pauliny Jaricot przez tę nowennę uprosimy potrzebne dary i łaski, aby Żywy Różaniec stał się potężną armią ludzi modlących się na różańcu i wspierających dzieło misyjne Kościoła.

advanced divider

OBRAZEK Z MODLITWĄ JUBILEUSZOWĄ

Obrazek z Modlitwą Jubileuszową Format obrazka to 7 x 11,5 cm.

advanced divider

FOLDER ABC ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Folder ABC Żywego Różańca pomoże Ci w szybki i przystępny sposób zapoznać się z historią powstania oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi stowarzyszenia Żywy Różaniec. Format folderu to 9,5 x 19,5 cm.

advanced divider

OBRAZEK AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Obrazek zawiera tekst modlitwy; Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej Członków Żywego Różańca. Format obrazka to 9 x 14 cm.

advanced divider

ETUI ŻR NA PASEK (BORDO)

Etui na Różaniec (bordo)

advanced divider

RÓŻANIEC MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA (RN 3.13 MORSKI)

Różaniec plastikowy imitujący kamień, morski na drucie z logotypem Żywego Różańca i wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej (wizerunek kolorowy, naklejany).

advanced divider

PLAKAT ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Prawie w każdej parafii w Polsce istnieje wspólnota Żywego Różańca. Członkowie róż różańcowych, pokażcie się! Plakat Żywego Różańca, zawieszony w gablocie w kościele lub na tablicy ogłoszeń, przypomni Wam datę comiesięcznej zmiany tajemnic różańcowych, ale może też zachęcić innych do włączenia się w modlitwę za cały świat. Plakat Żywego Różańca z datą zmiany tajemnic różańcowych, wymiary 297 × 420 mm

advanced divider

PLAKAT WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA 2018-2026

W obecnych czasach wielkiej laicyzacji, odrzucenia Boga, zagrożenia pokoju na świecie potrzeba nowego otwarcia się na powiew Ducha Świętego. Musimy z nowym zapałem w sercu przyjąć orędzie Matki Bożej z Fatimy i wziąć z ufnością różaniec do rąk, aby „uczynić go modlitwą wszystkich” ludzi na całym świecie. Przez kolejnych dziewięć lat jako wspólnota Żywego Różańca chcemy nie tylko poznać duchowość naszej założycielki, ale przede wszystkim zobaczyć aktualność różańca w różnych dziedzinach naszego życia, także społecznego. Zadaniem każdego z nas będzie w każdym roku nowenny zaprosić jedną osobę do odmawiania i rozważania codziennie jednej tajemnicy różańca we wspólnocie Żywego Różańca. Chcemy prosić o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce i na świecie.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.