Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na 2022 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na 2022 r.

papieskie intencje 2022

Styczeń

O wychowanie do braterstwa: Módlmy się za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań religijnych, aby społeczeństwo, w którym żyją, uznało ich prawa i godność wynikające z tego, że jesteśmy braćmi i siostrami.

Luty

Za siostry zakonne i kobiety konsekrowane: Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, z wdzięcznością za ich misję
i odwagę, aby nadal poszukiwały nowych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów.

Marzec

O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyki: Módlmy się, aby chrześcijanie wobec nowych wyzwań bioetyki zawsze się angażowali – przez modlitwę i działanie – na rzecz obrony życia.

Kwiecień

Za służby medyczne: Módlmy się, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały zaangażowanie służb medycznych w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w najuboższych krajach.

Maj

O wiarę dla młodych ludzi: Módlmy się, aby młodzi ludzie, wezwani do pełni życia, odkryli Maryjny styl życia, który prowadzi do zasłuchania, głębokiego rozeznania, odwagi wiary i oddania służbie.

Czerwiec

Za rodziny: Módlmy się za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby przez konkretne gesty żyły bezinteresowną miłością i świętością w codzienności.

Lipiec

Za osoby starsze: Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Sierpień

Za małych i średnich przedsiębiorców: Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni kryzysem ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz wspólnot, w których żyją.

Wrzesień

O zniesienie kary śmierci: Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nietykalność i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwie wszystkich krajów świata.

Październik

O Kościół otwarty dla wszystkich: Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był przestrzenią
solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością.

Listopad

Za cierpiące dzieci: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – żyjące na ulicach, ofiary wojen, osierocone – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo doświadczyć bliskości rodziny.

Grudzień

Za organizacje wolontariackie: Módlmy się, aby organizacje wolontariackie znalazły osoby pragnące zaangażować się w działanie dla wspólnego dobra i szukały nowych sposobów międzynarodowej współpracy.

papież Franciszek, Watykan, 9 stycznia 2021 r.

Tłumaczenie za: Papieskie Dzieła Misyjne

 


Partnerzy medialni