Autor: Agnieszka Brylska

„Gdyś słaby w dniu nieszczęścia, to bardzo mierna twoja siła. Ratuj wleczonych na śmierć, wstrzymaj rózgi, by nie zabijały. Czy powiesz: «Nie wiedziałem tego»? Kto bada serca, ma nie rozumieć? Wie Ten, który…