Autor: Bp Edward Frankowski

Najpiękniejsze, najbardziej chlubne karty naszej historii były wynikiem trwania przy wartościach: Bóg – Honor – Ojczyzna, wypisanych na narodowych sztandarach i w sercach wielu pokoleń Polaków. Dziś, kiedy wydano bezwzględną walkę owym wartościom,…