Autor: bp Sławoj Leszek Głodź

Kazanie ks. bpa Sławoja Głódzia wygłoszone w Święto Niepodległości jest dla nas okazją do spojrzenia na miniony rok w świetle nauczania naszych biskupów. Ile w tym narodowym rachunku sumienia za rok 1996 musi…