Autor: kard. Adam Józef Maida

Obydwa Kongresy, Mariologiczny i Maryjny, miaty wyraźne ukierunkowanie na Eucharystię. „Pragniemy jeszcze lepiej odczytać i szczególnie mocno doświadczyć Twojej, Matko, obecności w misterium zbawczym, celebrowanym dzisiaj przez Kościoły Wschodu i Zachodu” – brzmi…