Autor: ks. Mieczysław Nowak

Wszystko otwiera wiara. Ukazuje Jezusa obecnego wśród nas, Jego żywe Słowo, którym nas oświeca, Jego Ofiarę, przez którą nas zbawia, i Jego Ciało, którym nas karmi nażycie wieczne. To jest wielka tajemnica wiary.…

W warunkach życia miejskiego zatarł się w naszej świadomości obraz bijącego źródła Woda płynie w rurach… Ale przez tysiąclecia najważniejszym celem człowieka było znalezienie źródła i czerpanie z niego. Przy zdroju Jakuba, z…