Autor: ks. Rafał Jarosiewicz

TAJEMNICE RADOSNE I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Kiedy Bóg wkracza w życie człowieka, ukazuje całkowicie nowe perspektywy. Miał plan na życie Maryi, ale to od Jej decyzji zależało, czy zostanie on przyjęty. Podobnie…