Autor: ks. Rajmund Ponczek

Kolęda – czas spotkania, czas podtrzymywania wiary uczniów Chrystusa, aby wytrwali w drodze; czas umacniania i ukazywania nadziei, odkrywania niepokojów i rozterek. Czas udzielania odpowiedzi, którą jest „Jezus Chrystus – wczoraj i dziś,…