Autor: ks. Robert Grzybowski

Co możemy zrobić, gdy ksiądz odchodzi z kapłaństwa? To pytanie dla niektórych z nas staje się dogłębnie osobiste. Nie ośmieliłbym się dawać zbyt prostych odpowiedzi, bo naraziłbym się na popadnięcie w absurd uproszczeń…

Modląc się do Boga, prosimy Co o pomoc w naszych codziennych trudnościach. Tymczasem Stwórca nie tylko zsyła nam pomyślność, lecz także dopuszcza do nas trudności. Czy to drugie oznacza, że mniej nas kocha…

Boża logika, jeśli tylko wytężymy wzrok duszy, zawsze nas zaskakuje. Dlatego często tak trudno nam zrozumieć, jak można zyskać, tracąc, jak można wzrastać, umniejszając się? W ten etap wiary Jezus Chrystus wprowadza nas,…