Autor: Louis Kaczmarek

W wielu środowiskach zapanowała moda na umniejszanie roli Matki Bożej w Kościele. Biskup Fulton J. Sheen powiedział: Jeżeli usłyszycie kogoś sławiącego dzisiaj Matkę Bożą, najprawdopodobniej będzie to protestant Jeżeli będzie Ją ktoś pomniejszał,…