W wielu środowiskach zapanowała moda na umniejszanie roli Matki Bożej w Kościele. Biskup Fulton J. Sheen powiedział: Jeżeli usłyszycie kogoś sławiącego dzisiaj Matkę Bożą, najprawdopodobniej będzie to protestant Jeżeli będzie Ją ktoś pomniejszał, będzie to katolik”.

Są w naszym Kościele ludzie, którzy chcą nas przekonać do tego, że Maryja nie posiada już mocy, władzy, szacunku, znaczenia i wagi, jakimi kiedyś rozporządzała. Strzeżmy się ich, bo to wilki w owczych skórach! Przecież Bóg w samym tylko Niepokalanym Poczęciu obdarzył Maryję większą łaską niż wszystkich aniołów i świętych razem wziętych.

Aby dowiedzieć się prawdy o potędze tej Niewiasty, zwróćmy się do Najwyższego Autorytetu – do samego Boga. Posłuchajmy, co Bóg mówi o Jej potędze, kiedy w Księdze Rodzaju (3, 15) zwraca się do szatana. Nawiasem mówiąc, jest to pierwsze kazanie o potędze Maryi, i to wygłoszone do szatana przez samego Boga!

„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej; ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

Czy słyszeliście kiedykolwiek o kimś posiadającym tak wielką moc? Z wyjątkiem Boga samego mają tylko Maryja.

Jeżeli chcecie wiedzieć, ile władzy posiada Matka Najświętsza, zdajcie sobie sprawę z jednego – Bóg stworzył Ją po to, aby została Jego Matką. Miała pomieścić w swym łonie Tego, którego cały świat nie jest w stanie ogarnąć! Czy słyszeliście kiedykolwiek o kimś posiadającym tak wielką władzę? Z wyjątkiem Boga samego mają tylko Maryja.

Jeśli chcecie wiedzieć, jaką cześć odbiera Maryja, otwórzcie Pismo Święte na pierwszym rozdziale Ewangelii według św. Łukasza i przeczytajcie słowa samej Matki Bożej: „Oto bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Czy słyszeliście kiedykolwiek o kimś odbierającym tak wielką cześć? Z wyjątkiem Boga samego odbierają tylko Maryja.

Chrystus, będąc Bogiem, mógł powiedzieć: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29). Był to dowód Jego Boskości, bo któż z ludzi mógłby publicznie wypowiedzieć te słowa bez narażania się na pośmiewisko? Podobnie, która kobieta, oprócz Matki Bożej, mogłaby powiedzieć: „Oto bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia”, nie wystawiając się na pośmiewisko?

Jeżeli chcecie wiedzieć, jaka jest rola Maryi, zdajcie sobie sprawę z faktu, że Trzecia Osoba Trójcy Świętej – Duch Święty – uczynił Ją pierwszym i najpiękniejszym ze wszystkich przybytków – żywym tabernakulum! Maryja miała pomieścić w swym łonie Jezusa Chrystusa – Jego Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo. Druga Osoba Trójcy Świętej, Jezus Chrystus, ustanowił Ją Matką Kościoła. Pierwsza Osoba Trójcy Świętej – Bóg Ojciec – ustanowił Ją Królową Nieba. Czy słyszeliście kiedykolwiek o kimś odgrywającym tak wielką rolę? Z wyjątkiem Boga samego odgrywa ją tylko Maryja.

Jeżeli chcecie wiedzieć, ile uwagi skupia Ona na sobie, zwróćcie uwagę na fakt, że Jezus Chrystus trzy godziny spędził na krzyżu odkupiając ludzkość, trzy lata – ustanawiając i nauczając Kościół, a trzydzieści lat… poświęcając swą uwagę Maryi!

To prawda, że Najświętsza Maryja Panna nie może konsekrować chleba i wina A jednak bardziej niż jakikolwiek kapłan może spoglądać na krwawiące ciało swego Syna i powiedzieć: „To jest Ciało moje”; „To jest Krew moja”!

Rozważcie też, że jest Ona Córką Boga Ojca! Jest Matką Jezusa Chrystusa, Syna Bożego! Jest Oblubienicą Ducha Świętego!

Pan powiedział: „Poznacie ich po ich owocach” (Mt 7,20). W takim razie cóż więcej można powiedzieć o Maryi niż to, że Chrystus jest Owocem Jej łona!

(Fragment książki „Maryja i moc Bożej miłości ”, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1996)

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – Lipiec/Sierpień 1996

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Osiem Kroków Wiary Maryi

Osiem Kroków Wiary Maryi
ks. Robert Grzybowski

Bezpośrednią inspiracją do pochylenia się nad osobą Maryi były dla mnie rekolekcje prowadzone przez Jose Prado Floresa, założyciela Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA). Zachęciły mnie one do odnalezienia prawdziwej ikony Maryi. Sięgnąłem wówczas po adhortacje apostolską Pawła VI Marialis cultus, w której znalazłem pomoce do renowacji ikony Maryi w moim życiu.

Share.