Autor: Michael Keating

Wybrałem to prowokacyjne hasło, ponieważ sądzę, że jesteśmy świadkami drastycznej próby wykradzenia rodzicom i Bogu całego pokolenia, a także usiłowań obrabowania młodych z ich własnego szczęścia. Znany amerykański muzyk rockowy opisuje to zjawisko…