POLECAMY
Uczynić Różaniec Modlitwą Wszystkich

Autor: o. Andrzej Danilewicz SVD