Autor: o. Krzysztof Kołodyński SVD

Niektóre z nich żyją w ukryciu, inne wykorzystują w pracy swoje cechy przywódcze. Ich wspólnym celem jest chęć służenia Bogu w potrzebujących. Nie pamiętam jej imienia. To była pierwsza zakonnica, z którą miałem…

Błogosławieństwo kończy Mszę Świętą. Stworzenie pomostu między liturgią a życiem to, według sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, najtrudniejszy etap odnowy liturgicznej. Z niemałym wzruszeniem wspominam misyjne doświadczenia z Madagaskaru, zwłaszcza wyprawy na odległe wioski.…

Kiedy dziękować, skoro cała Eucharystia to dziękczynienie? Czy po Komunii modlić się w ciszy, czy śpiewać? Czy pieśni są dodatkiem czy konkretnym wyrazem sprawowanej liturgii? Poznajmy błędy i nawyki, które od dawna nam…

„Jak mogę nosić w mym małym sercu Nieskończonego?” – pytał św. Ojciec Pio. „Nie jesteś godzien przyjmować Eucharystii, ale jest ci niezbędna!” – powiedział św. Jan Maria Vianney. Parafia Anosindrafilo. Diecezja Ambatondrazaka. Madagaskar…

Łatwo mówić o pokoju, trudniej go wyrazić gestami, a jeszcze trudniej sprawić, by prowadził do jedności. A to nasze zadanie od Jezusa! Jest 15 sierpnia 2003 r. Po kilku dniach adaptacji udajemy się…

Czasem ulegamy pokusie symbolicznego traktowania Ciała i Krwi Pańskiej. Nierzadko, tuż po Eucharystii, nie widać prawdziwych owoców spotkania z Jezusem. Był rok 2004. Jako kleryk odbywałem praktykę misyjną na Madagaskarze. Gdy jeden ze…

Nie ma ofiary ponad Ofiarę Chrystusa, a Msza Święta jest szkołą dawania siebie. Tylko Bóg wie, ile i czego każdy z nas może ofiarować Bogu Tójjedynemu i bliźniemu. Wschodnie wybrzeże Madagaskaru. 29 grudnia…

Większość z nas nie pamięta własnego chrztu. A prawdy wiary poznawaliśmy podczas szkolnej katechezy. Jaka jest nasza wiara? Werbistowska parafia Anosindrafilo w diecezji Ambatondrazaka na Madagaskarze, 1 października 2009 r. Święto patronalne wioski…

Komuniści, chcąc zniszczyć rodzinę, wynaleźli podstępny sposób. Dziś doświadczamy podobnych zjawisk, choćby obojętności czy samotności pośród wielu. WPRL-u nieprzypadkowo budowano mieszkania z bardzo małą kuchnią, a pokoje tak, aby nie dało się w…

Msza Święta winna przybliżać nas do Boga, prowadzić do jak najpełniejszego zjednoczenia z naszym Stwórcą i Zbawicielem. Dlatego na początku powinniśmy postarać się usunąć wszystko, co nas od Niego oddziela. Szczęść Boże! -…