Autor: o. Tomasz Tlałka OSPPE

Od 8 września 2016 r. i przez cały rok 2017 przeżywamy jubileusz trzechsetlecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Pragniemy uczcić tę wielką rocznicę! Dziś chcemy ukoronować Maryję już nie złotymi koronami,…