Od 8 września 2016 r. i przez cały rok 2017 przeżywamy jubileusz trzechsetlecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi. Pragniemy uczcić tę wielką rocznicę! Dziś chcemy ukoronować Maryję już nie złotymi koronami, ale naszym ewangelicznym życiem.

Decyzję o koronacji jasnogórskiego obrazu podjął papież Klemens XI, który przesłał cenne korony. Wydarzenie to zgromadziło przeszło 200 tysięcy pielgrzymów i poruszyło serca wszystkich Polaków. Na wizerunku Maryi już wcześniej znajdowały się korony króla Władysława IV, ale nie były to ­korony papieskie. Koronacja cudownego obrazu była konsekwencją wielkiej miłości Polaków do Pani Jasnogórskiej, wielu łask, jakich nasz naród doznał przez Jej przyczynę, oraz takich wydarzeń jak obrona Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r. i obranie Maryi Królową Polski przez Jana Kazimierza w 1656 r.

Jasna Góra – miejsce duchowej przemiany

Jasna Góra była i jest miejscem duchowej przemiany. Z wiary Polaków w opiekę Maryi wyrosły kolejne akty, które wiązały nas miłością z Matką Boga. Były to Śluby Jasnogórskie (1956) i oddanie Polski Maryi w macierzyńską niewolę miłości (1966). Kolejni papieże przez pielgrzymowanie do Królowej Polski wskazują na drogę „wypróbowanej wiary Polaków”, jak wyraził się papież Franciszek, która wiedzie przez Jasną Górę. Ojciec Święty powiedział tutaj: „Jeżeli istnieje jakakolwiek ludzka chwała, jakaś nasza zasługa w pełni czasu, to jest nią Ona (…). Tutaj, na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie, Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia”.

Bądź diamentem w koronie Maryi!

Rok jubileuszowy trwa. Hasłem tego roku jest „Żywa korona Maryi”. Nasi ojcowie nałożyli na skronie jasnogórskiego wizerunku złote korony. My pragniemy uczynić to, co one oznaczają…

Korony te ukazują Maryję w Jej spełnionym powołaniu chrześcijańskim – dlatego króluje. W Jej ręce oddajmy nasze życie, które tak często wypada nam z rąk. Korony te są również dla nas. Doświadczenie jasnogórskich pielgrzymów wskazuje na to, że kto wchodzi do Kaplicy Cudownego Obrazu (a jest ona skonstruowana jak komnata królewska), czuje się tam jak w domu. Dlaczego? Ponieważ każdy w głębi serca wyczuwa, że to jego miejsce i również jego powołanie, że jest z królewskiego rodu synów i córek Bożych.

Poprzez inicjatywę „Żywa Korona Maryi” (mówimy „inicjatywa”, ponieważ wydarzenie to ma w nas rozpocząć pewien proces) pragniemy postąpić w kierunku naszego nawrócenia – zbliżenia do Boga i Jego stylu bycia, do życia według Ewangelii. Jubileusz jest łaską okazji nawrócenia. Zapraszamy do wykonania kilku kroków.

1. Daj się zobaczyć Maryi.
Włóż w kopertę i prześlij na Jasną Górę swoje zdjęcie. To my tworzymy żywą koronę Maryi – oblicza nasze i naszych bliskich, a w nich całe nasze życie i nasza historia wypisana na twarzach.

2. Złóż duchowy dar dla Maryi.
Na odwrocie zdjęcia napisz, jaki duchowy dar pragniesz złożyć Matce Bożej. Niech będzie on świadectwem pragnienia przemiany życia. Ofiaruj coś Maryi.

3. Weź Maryję do siebie.
W odpowiedzi na Twój duchowy dar wypisany w Twoim sercu i na odwrocie nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia (w formie papierowej) prześlemy Ci wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej.

4. Diament z korony. Złap kontakt z Maryją.
Pobierz aplikację na smartfon, a codziennie będziesz otrzymywać maryjną myśl, która pozwoli Ci nawiązać głębszą relację z Matką Bożą.

5. Selfie dla Maryi.
Zbudujmy ogromną mozaikę Maryi Jasnogórskiej, wysyłając swoje zdjęcia w formie elektronicznej wraz z darem duchowym dla naszej Matki. Pragniemy pokazać, że nasze oblicza chcą być Jej obliczem.

6. Strefa świadectwa.
Przez stronę www.koronamaryi.pl prześlij do nas świadectwo o tym, jakich łask zaznałeś (zaznałaś) za przyczyną Matki Bożej z Jasnej Góry, a przez to oddasz chwałę Bogu i wdzięczność Maryi.

Zaproszenie do świętowania

Główne obchody jubileuszowe z udziałem Episkopatu Polski i władz państwowych odbędą się 26 sierpnia, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej (od godz. 11.00). Będzie to wielkie świętowanie, na które zapraszamy każdego Polaka i nie tylko. Do tego wydarzenia przygotujemy się przez nowennę (17-25 sierpnia, godz. 19.00), którą poprowadzi bp Grzegorz Ryś. W dniach 6-8 września zapraszamy na I Ogólnopolski Kongres Różańcowy na Jasnej Górze. Ponadto każdego ósmego dnia miesiąca zapraszamy na Jasnogórskie Wieczory Maryjne „Moja Mama jest Królową” – modlitewno-ewangelizacyjne spotkania z ciekawymi gośćmi, połączone z czuwaniem w Kaplicy Matki Bożej.

Wszystkie informacje można znaleźć na www.koronamaryi.pl

Artykuł pochodzi z Miesięcznika Różaniec – LIPIEC/SIERPIEŃ 2017 r.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Sługa Służebnicy Zbiór X

Sługa Służebnicy Zbiór X
bp. Józef Zawitkowski

Polecam lekturę dziesiątego tomu kazań księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego, które były wygłoszone po doświadczeniu ciężkiej choroby i cudownym z niej wyjściu. Właśnie dlatego w kazaniach tych widać wyjątkowy żar miłości do Boga i Ojczyzny oraz mocne wołanie do nawrócenia i wiary w życie wieczne. Tak może mówić tylko ktoś, kto doświadczył kruchości życia i widział już niebiosa otwarte. Prośmy Boga w naszych modlitwach o zbawienie dla księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego, który odszedł z tego świata 29 października 2020 roku. – ks. Walenty Królak –

Share.