W górę serca, katolicki narodzie polski! Wzmóżcie wiarę waszą, podnieście w górę serca!

  • Środki odrodzenia są przeobfite, a źródło ich tkwi w Kościele Chrystusowym. Trzeba tylko chcieć i umieć z niego zaczerpnąć, a potem należycie z nich skorzystać. Słuchajmy głosów Kościoła nauczającego i bierzmy je nie tylko do serca, ale i do rozumu.
  • Właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, powinno się umacniać w narodzie naszym to przepiękne hasło: z polskim księdzem – polski lud.
  • Z wiecznie żywego i obfitego źródła, jakim jest wiara katolicka, możemy czerpać moc środków ku odrodzeniu naszej chorej, ale wciąż żywej społeczności.
  • Żadne najwrzaskliwsze krakania wrogów Kościoła i Ojczyzny, żadne głosy puszczyków nie mogą zachwiać wiarą narodu.
  • Tylko wiara w moc Królowej naszej, tylko żarliwe modły poparte wolą dobrych czynów ponownie stwierdzą, że „od wieków nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie, Najlitościwsza Panno Maryjo, ucieka, Ciebie o przyczynę prosi”.
  • Niechże we wszystkich sercach bijących jednak wciąż miłością ku Najświętszej Panience Jasnogórskiej „stanie się uciszenie wielkie”.
  • Niech serca milionów Polaków-Katolików w górę się podniosą za przyczyną Tej, która zawsze świeci w Jasnej Częstochowie.
  • Ludzka to rzecz upadać pod krzyżami, jakie na nas niezbadana w zamierzeniach swoich Opatrzność Boża zsyła. Ale powinnością Polaka-Katolika, dziecka Maryi, wnet się podźwignąć, aby przed całym światem zaświadczyć, że chociaż grom był straszny, nic przecież nie obalił, niczym w wierzeniach naszych nie zachwiał.
  • Serca polskie są dobrym gruntem dla prawdy religijnej i dla posiewu Łaski, którą Bóg przez wszystkie wieki, odkąd przyjęliśmy wiarę katolicką, wspomagał nas w ciężkiej niedoli.
  • W górę serca, Narodzie nasz kochany! Wiara twoja cię uzdrowi i da ci długie życie…

Myśli wybrane z broszur bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.