Browsing: Myśli

Ważną jest rzeczą korzystać z gazet i dobrych książek. Nie ma nigdy siły tam, gdzie nie ma jedności. Prawdziwe szczęście w nas samych się znajduje. Bez Boga nie ma prawdziwego szczęścia na ziemi.…

Biada temu, który nie ma przyjaciół. Młody człowiek nie powinien unikać ludzi i żyć samotnie, gdyż łatwo popada w zarozumiałość i dumę. Normalny młody człowiek powinien lubić rozrywkę, towarzystwo rówieśników, zabawy z nimi.…

Jakże dziś trudno o przyjaciela, naturalnie szczerego i prawdziwego. Ale jest jeden przyjaciel, który nigdy nie zrobi zawodu. Przyjaciel to prawdziwy. Dba o szczęście nasze i doczesne, i wieczne. Czy się domyślasz, czytelniku…

Przez pokutę sakramentalną nie tylko pozbywamy się kary zasłużonej, ale zaradzamy także złym skutkom grzechów, namiętności, pozbywamy się zgubnych nałogów, zatwardziałości serca, a co więcej, zdobywamy siłę powstrzymującą nas od dalszych upadków. Oprócz…

Spowiedź, czyli wyznanie grzechów jest rzeczą trudną i przykrą, ale dla ludzi pysznych. Aby spowiedź była dobra, winna być pokorna, szczera i zupełna. Penitent, który idzie do spowiedzi, powinien się uważać za zbrodniarza…

Sakrament pokuty jest wielki i dla duszy bardzo zbawienny. Przez niego otrzymujemy łaskę Bożą utraconą przez grzech, odzyskujemy utracone zasługi, odzyskujemy nową siłę do walki z pokusami. Przez sakrament pokuty dusza zmartwychwstaje do…

Duszo kochana! Wszak ślepy nie dlatego wołał: „Jezusie, Synu Dawidów, ulituj się nade mną”, że Go okiem cielesnym widział, ale dlatego, że wiedział o Nim.I ty wiesz dobrze, że Pan Jezus żyje wśród nas, że stale w kościele przebywa i że tam o każdej porze…

Jedno jest złe na świecie – grzech. Grzechu więc strzec się najbardziej trzeba i tego, co do grzechu prowadzi. Strzeż się przekleństwa. O to cię bardzo proszę. Tylko w piekle przeklinają. To mowa…

W górę serca, katolicki narodzie polski! Wzmóżcie wiarę waszą, podnieście w górę serca! Środki odrodzenia są przeobfite, a źródło ich tkwi w Kościele Chrystusowym. Trzeba tylko chcieć i umieć z niego zaczerpnąć, a potem należycie z nich skorzystać. Słuchajmy głosów…

Uszanowanie każdej, choćby najdrobniejszej rzeczy to pierwszy warunek oszczędności.Trzeba się starać, żeby nic nie zmarnować. Przypatrzcie się tym, którzy ze swą własnością nie umieją się obchodzić. To, co u jednych, oszczędnych, 10 lat…

Msza Święta – Ofiara na ołtarzu spełniona jest już sama wzniosłą modlitwą. Tam Zbawiciel modli się razem jako Ofiara i Kapłan. Sam Bóg nie może uczynić rzeczy większej, jak jest Msza Święta. O czytelniku kochany! Gdyby ci ktoś…

Jest w naszym kraju od dawna pobożny zwyczaj witania się przy spotkaniu słowami: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! Są to słowa, którymi wielbimy Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Utrzymuj i ty ten zwyczaj. Myśl często o Bogu, który wszędzie patrzy na ciebie…

Pan Bóg pomagał do tego czasu, pomoże i nadal.W swej Opatrzności da nam Pan Bóg tyle jeszcze, ile będzie potrzeba dla chwały Jego Boskiej, a naszego zbawienia. Bo ten tylko cel, a nie inny, ma Pan Bóg na względzie,…

Najmniejszej rzeczy, najmniejszej robocie trzeba poświęcić całą uwagę i dokładność.Jeśli złą skłonność zwalczać od początku, to się jej nie daje czasu wyrosnąć i wzmocnić, łatwo ją opanować i w końcu całkiem zwyciężyć i…

Niezważanie na drobnostki jest często przyczyną wielu nieszczęść.Iluż to wzdycha do wielkich, sławnych czynów, a zapomina o obowiązkach codziennych, zwyczajnych.Wielkie rzeczy z małych się tworzą.Z ziarnek piasku tworzą się góry; z kropel wody…

Rodzice to najwięksi dobrodzieje dzieci, opiekuni przez Boga naznaczeni.Kto rodziców nie szanuje i troski im przysparza, temu Bóg nie błogosławi.Względem starszego rodzeństwa trzeba się też zachować z pewnym posłuszeństwem i poważaniem; młodszemu chętnie…

Czystość duszy jest to jedyne dobro, nad które nie ma dla nas nic droższego.Niewinność to najcenniejszy klejnot.Czystość serca i sumienia urok nadaje całej osobie; warta więcej niż perły i drogie kamienie; czyni człowieka…

Stwarzając cię, Pan Bóg wyznaczył czas pewien, w którym żyjąc na ziemi, masz spełnić swój cel, tj. służyć Bogu i zasłużyć na niebo. Słusznie więc ojcowie święci mówią, że CZAS WART TYLE CO…

Tysiące sposobności nastręcza się w ciągu dnia, by dobrze czynić. Nie należy żadnej opuścić, choćby najmniejszej. Czyńcie to dla miłości Boga.Korzystajcie z każdej sposobności, by zrobić lub ułatwić dobry uczynek.Tak wiele, tak bardzo wiele dobrego…

Każdą naszą modlitwę przyjmie Najświętsza Panna, a najprędzej różaniec.Do różańca niech się każdy garnie.Dobrze odmawiany różaniec przewyższa i przenosi inne modlitwy.W krótkich rozmyślaniach przypomina żywot Pana Jezusa i Matki Boskiej, pobudza do miłości…

Komunia święta jest modlitwą Boską.Gdy wstępuje do nas Pan Jezus w Komunii świętej, słuchaj tej modlitwy wzniosłej, którą zanosi do Ojca swojego: „Ja jestem w nich, jak Ty jesteś we Mnie, aby się zespolili w jedno”.Jezus Chrystus – Słowo w swym Ojcu…

Każdy dobry i pobożny katolik modli się do Matki Najświętszej i całym sercem kocha tę Królową nieba i ziemi. Bo i jakże nie kochać tej Pani możnej? Gdyby nie Ona, cały świat jęczałby…

Pan Bóg podaje każdej z osobna duszy sposób modlenia się jak najlepiej i najskuteczniej. Ja zaś wcale nie chcę zmieniać przez ciebie wybranego. Powiem ci wszakże o moim sposobie modlenia się przed Przenajświętszym Sakramentem: Zaczynam od złożenia najgłębszej czci, utkwiwszy…