4 warunki nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca.

Warunek 1: Spowiedź wynagradzająca. Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty miesiąca można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedna z pięciu zniewag, o których mówił Jezus. (j.w.). Intencję można wzbudzić przygotowując się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

Do spowiedzi można przystąpić w dniach przed lub po pierwszej sobocie. Warunkiem jest przyjęcie Komunii świętej w stanie łaski i zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek 2: Komunia święta wynagradzająca. Po przyjęciu Ciała Pańskiego należy wzbudzić intencję wynagradzającą.

Warunek 3: Różaniec wynagradzający (jedna część różańca -5 tajemnic). Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Warunek 4: Piętnastominutowe rozmyślanie na temat jednej lub wielu tajemnic różańcowych w pierwszą sobotę miesiąca.

UWAGA: Ważną cechą tego nabożeństwa ma być nasza bezinteresowność, tzn. każdy z 4 warunków tego nabożeństwa ma być podjęty wyłącznie w intencji wynagrodzenia za grzechy i zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Nie powinno się dołączać żadnych innych intencji, choćby najpobożniejszych.

Obietnica związana z nabożeństwem pięciu pierwszych sobót miesiąca

„W godzinę śmierci obiecuję przyjść (…) ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią cząstkę Różańca i będą mi towarzyszyć przez kwadrans, rozważając nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi, aby mi wynagrodzić” (słowa Matki Bożej do św. Łucji z dn. 10 grudnia 1925 r.).

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.