TAG: Inne

Naszego Błogosławionego Redaktora, ks. Ignacego Kłopotowskiego, fizycznie między nami nie ma. Obecny jest jednak we wszystkich decyzjach i inicjatywach wydawniczych. Jego troskę o Czytelnika przejęły dziś siostry loretanki oraz redakcja miesięcznika „Różaniec”. Ks.…