Autor: s. Maria Józefa Toczko ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Temat: Zafascynowani wiarą Pauliny Jaricot.

Cele katechetyczne:

Ogólne:
– zafascynowanie dziecka postacią Pauliny Jaricot jako osoby, która na miłość Chrystusa odpowiedziała żywą wiarą;
– kształtowanie w dziecku postawy zawierzenia Bogu w trudnościach na wzór Pauliny Jaricot;
– rozwijanie w dziecku postawy mężnego wyznawania wiary w codziennym życiu;
– budzenie w dziecku pragnienia modlitwy różańcowej.

Szczegółowe:
Wiedza:
– uczeń potrafi opowiedzieć o Paulinie Jaricot;
– uczeń umie opowiedzieć, w jaki sposób można od Pauliny Jaricot uczyć się wiary.
Umiejętności:
– uczeń potrafi wskazać postawy Pauliny Jaricot, które są godne naśladowania;
– uczeń podaje przykłady, w jaki sposób sam może zachwycać innych swoją wiarą.
Postawy:
– uczeń pragnie naśladować wiarę Pauliny Jaricot;
– uczeń chętnie uczestniczy w modlitwie różańcowej i potrafi zachęcić do niej innych.

Metody i techniki pracy:
Rozmowa kierowana, burza mózgów, prezentacja sylwetki Pauliny Jaricot, praca z ilustracjami, rozwiązywanie krzyżówki, sporządzenie wykresu.

Środki dydaktyczne:
Tekst opowiadania o Paulinie Jaricot, ilustracje z jej życia, różaniec, Pismo Święte, przygotowane elementy z karty pracy: krzyżówka i tajemnice różańcowe.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.