Całe życie Matki Jezusa jest skąpane w milczeniu. Spośród Ewangelistów tylko Łukasz i Jan rzeczywiście przytaczają słowa Maryi Panny.

Święty Łukasz przytacza słowa Maryi w opisie Zwiastowania: „Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą» (…). Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?». Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego*. Na to rzekła Matyja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł” (Łk 1,26-38).

W książce L’Humble Présence stwierdził, że „tylko milczenie odsłania otchłanie życia”. Wielkie dzieła Boga są owocem milczenia. Sam Bóg jest ich świadkiem, a wraz z Nim ci, którzy widzą od wewnątrz, którzy milczą i żyją obecnością milczącego Słowa, tak jak Maryja Panna. Zdaniem Zundela Matyja stała się uczennicą Słowa: „Słucha, przyjmuje, daje siebie, zatraca się w jego otchłaniach. Każda cząstka Jej jestestwa rozbrzmiewa wezwaniem: «daj mi usłyszeć swój głos!» (Pnp 2, 14). Maryja przyjmuje milczące Słowo. Jej ciało może wówczas się stać kołyską Słowa Przedwiecznego (…). Każdy człowiek widzi w Niej siebie, powołanego do tego samego przeznaczenia: staje się mieszkaniem Boga, milczącego Słowa. Jeśli bowiem prawdą jest, że Bóg stworzył ludzką naturę jedynie po to, by otrzymać z niej Matkę, której potrzebował, żeby się narodzić, to każdy człowiek, poprzez milczące przyjęcie Słowa, jest powołany do tego, by stać się Świątynią Słowa, «Bazyliką Milczenia»”.

Fragment książki Moc Milczenia Przeciw Dyktaturze Hałasu kard. Robert Sarah, Nicolas Diat

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Moc Milczenia Przeciw Dyktaturze Hałasu

Moc Milczenia Przeciw Dyktaturze Hałasu
kard. Robert Sarah, Nicolas Diat

Przywykliśmy dzisiaj do zgiełku i pośpiechu, tak jak przyzwyczailiśmy się do oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Gdy jednak oderwiemy się od hałasu wokół nas i okiełznamy wewnętrzny zamęt, gdy przestaniemy lękać się ciszy, wówczas odetchniemy pełną piersią. Prawda i dobro nie krzyczą, czekają na odkrycie. Cisza zna pełnię sensu. Trzeba słuchać, żeby usłyszeć. Zamilknąć, aby wybrać słowo. Zatrzymać się, by znaleźć kierunek.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.