Matko Różańcowa, biorę do ręki różaniec, całuję krzyż i nim się żegnam. Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Jedyny. Bądź pozdrowiona, Bogurodzico-Dziewico. Róże kładę Ci pod stopy i każdym „Zdrowaś” razem z Aniołem Cię pozdrawiam. Modlitwę tych tajemnic ofiaruję w intencji…

TAJEMNICA I
Zwiastowanie

Bądź pozdrowiona: Najświętsza Panno, Dzieweczko z Nazaret, pełna łaski i błogosławiona między wszystkimi niewiastami. Kim Ty jesteś? Co ma znaczyć to pozdrowienie? Nie bój się, Maryjo. Ja jestem aniołem Pana, a Ty będziesz Matką oczekiwanego Pana Jezusa. Jak się to wszystko stanie? To niemożliwe. U Boga wszystko jest możliwe. Jeśli Ty jesteś Aniołem Pańskim – niech mi się stanie według słowa Twego, a ja jestem tylko Służebnica Pańska.

TAJEMNICA II
Nawiedzenie świętej Elżbiety

Po zwiastowaniu Maryja pobiegła przez góry do krewnej swojej Elżbiety, aby posługiwać przy starszej kobiecie spodziewającej się dziecka. A skądże mi to, że Matka Pana mego przychodzi do mnie? Skąd ty o tym wiesz, Elżbieto? Skoro zabrzmiał głos Twego pozdrowienia, Maryjo, zadrżało z radości dzieciątko w łonie moim. Błogostawionaś, boś uwierzyła, że spełni się wszystko, Elżbieto, co powiedział ci Pan. Nie mogę pomieścić w sercu radości. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na pokorę swojej Służebnicy. Odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody, bo wielkie rzeczy uczynił mi Pan, który możny jest i święte jest imię Jego.

TAJEMNICA III
Narodzenie Pana Jezusa

A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Matko adorująca Dzieciątko – Boga, Twego Syna. Józefie zadziwiony Tajemnicą. Klękam przed Tobą, Dzieciątko Boże, razem z pasterzami i królami, śpiewam Ci chwałę z całym niebem, z ludźmi dobrej woli. Bądź uwielbione, Dzieciątko małe, Boże mój wielki.

TAJEMNICA IV
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Gdy Pan Jezus miał czterdzieści dni, Maryja i Józef przynieśli Dzieciątko do świątyni, aby ofiarować Je Bogu. Prorokini Anna i sprawiedliwy Symeon w Dzieciątku tym poznali oczekiwanego Zbawiciela. Teraz, o Panie, mogę spokojnie umrzeć, bo oczy moje oglądały Zbawiciela świata. Światłość na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Maryjo, ale duszę Twoją przeniknie miecz, bo On położony jest na powstanie i na upadek wielu, i będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą.

TAJEMNICA V
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Gdy Pan Jezus miał dwanaście lat, udał się z Maryją i Józefem do świątyni na święta Paschy. Został w świątyni, jaj tego nie zauważyli Jego Rodzice. Szukali Go wśród znajomych. Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni pośród uczonych, którzy zdumiewali się Jego pytaniami i odpowiedziami. Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Dlaczegoście Mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w sprawach, które są mego Ojca, być powinienem? Ale oni jeszcze nie zrozumieli tego. Jezus wrócił z nimi do Nazaretu i był im posłuszny. Maryja wszystkie te słowa zachowywała i rozważała z sercu swoim.

Artykuł pochodzi z miesięcznika Różaniec – Grudzień 1995

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5

Rozważania Różańcowe na Każdy Dzień Tom 1-5
Praca Zbiorowa

Różaniec, podobnie jak modlitwa brewiarzowa, uświęca różne pory dnia i roku. Jest odmawiany w każdym niemal miejscu, w każdym czasie, przy okazji zwyczajnych czynności i podniosłych uroczystości. Stąd pomysł, aby – na wzór brewiarza – rozważania poszczególnych części Różańca podzielić na okresy roku liturgicznego: Tomy I i II zawierają czas zwykły w ciągu roku. Tom III obejmuje okres Adwentu i Bożego Narodzenia. Tom IV to czas Wielkiego Postu i Wielkanocy. Tom V odwołuje się do wspomnień świętych i błogosławionych.

Share.

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.