W XVI stuleciu ważne wydarzenie przyczyniło się bardzo do wzrostu nabożeństwa do różańca świętego. Turcja stała się wówczas potężnym krajem, a jej ekspansja zagrażała krajom chrześcijańskimi, zwłaszcza południowo-wschodniej Europy. Za sułtana Sulejmana II Wspaniałego imperium osmańskie doszło do szczytu potęgi.

Selim Il, syn Sulejmana, zdobył, wyspę Cypr, część Węgier i postanowił opanować Włochy. Zebrał olbrzymią flotę i oddał ją w ręce najzdolniejszego swego wodza, Alego Paszy.

Państwa chrześcijańskie ostatnim wysiłkiem usiłowały oprzeć się tej nawale. Wojskiem chrześcijańskim dowodził Don Juan d’Austria i Marek Antoniusz Colonna, admirał floty papieskiej. Na polecenie papieża Piusa V cała armia chrześcijańska powierzyła się opiece Maryi.

Obie floty spotkały się pod Lepanto i wielkiej taj bitwie zwycięstwo odnieśli chrześcijanie (1571 r.)

Po zdobyciu floty tureckiej na statku admiralskim ukazała się chorągiew z wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego, zaś na każdym innym statku chorągiew z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny. Choć flota turecka była liczniejsza od floty chrześcijańskiej, słudzy Maryi zwyciężyli dzięki Jej pomocy i opiece.

Podczas walki bractwa różańcowe całego Świata odbywały uroczyste procesje błagalne. Papież Pius V był przekonany, że zwycięstwo to jest dziełem Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej i do Litanii loretańskiej kazał dołożyć słowa Auxilium christianorum, ora pro nobis (Wspomożenie wiernych…)

W dwa lata później Grzegorz XIII zatwierdził święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i nakazał, by każdy kościół miał kaplicę albo ołtarz poświęcony różańcowi świętemu.

Oprać, na podst „Kółka Różańcowego”; nr 10 (1929 r.), s. 24.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek POLECA

Królowa

Królowa
Andrzej Łukasiak

Celem tej książki jest uzmysłowienie opieki, jaką Matka Boża nieprzerwanie sprawuje nad narodem polskim od chwili przyjęcia chrztu przez Mieszka I do dziś. Każde wydarzenie, każdy zakręt historii Rzeczpospolitej w taki lub inny sposób noszą znamiona troski Królowej Polski.

UDOSTĘPNIJ

„Różaniec” jest miesięcznikiem formacyjnym. Znajdziesz w nim treści, które pomogą Ci wzrastać na drodze życia duchowego. Głównym rysem pisma jest maryjny wymiar duchowości katolickiej.